عوامل موثر در انگیزه تحصیلی
۱۳۹۱-۱۰-۲۶
ارتباط با هیپنوتیزم بیدار
۱۳۹۱-۱۰-۲۶
Show all

پرسشهای متداول در مورد هیپنوتیزم

پرسشهای متداول در مورد هیپنوتیزم پرسشهای متداول در باره هیپنوتیزم ، هیپنوتیزم بیدار -

آیا مى توان در جریان هیپنوتیزم از کسى سؤاستفاده کرد؟

یکى از نگرانى هاى کسانى که هیپنوتیزم را به عنوان یک روش درمانى انتخاب مى کنند، ترس از این است که  در جریان هیپنوتیزم  کنترل خود را از دست مى دهند و ممکن است ناآگاهانه مورد انواع سؤاستفاده قرار بگیرند.

پژوهش هاى دقیقى که توسط ارنست هیلگارد و دیگران انجام گرفته، به خوبى نشان داده اند که هنگام هیپنوز بخشى از ذهن به نام ناظر پنهان، تمام جریان هیپنوز را به دقت زیر نظر دارد و هرگز تلقیناتى که مغایر با اصول اخلاقى و اعتقادى فرد باشند را نخواهد پذیرفت. در واقع این بخش از ذهن، از سوژه به خوبى مراقبت مى کند و در صورت نیاز وى را بلافاصله از هیپنوز خارج مى نماید. بنابراین ،  این باور نادرست نیز افسانه اى بیش نیست و هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 آیا هیپنوتیزم نوعى خواب مصنوعى است؟

از زمان مسمر عقیده بر این بود که هیپنوتیزم نوعى خواب مغناطیسى یا خواب مصنوعى است. در حالیکه پژوهش ها نشان داده اند هیپنوتیزم هیچ شباهت روانشناختى و نوروفیزیولوژیک به خواب ندارد. در واقع هیپنوتیزم نه تنها خواب نیست بلکه سوژه در جریان هیپنوز کاملا بیدار است و قادر است صداى هیپنوتیزور و در اغلب موارد صداى محیط را بشنود. همچنین در بسیارى از موارد سوژه قادر است پس از هیپنوز، تجربیات هیپنوتیزمى خود را نیز به یاد آورد.

 آیا ممکن است سوژه اى که هیپنوتیزم شده، از هیپنوز خارج نشود؟

گاهى افرادى که براى اولین بار هیپنوز مى شوند این نگرانى را دارند که ممکن است از هیپنوز خارج نشوند! لازم به توضیح است که در طول قرنها تاریخچه مدون هیپنوتیزم تا کنون چنین اتفاقى نیفتاده و هرگز نیز اتفاق نخواهد افتاد. در واقع این باور نادرست، افسانه اى بیش نیست.

آیا هیپنوتیزم تنها تلقین است؟پرسشهای متداول در باره هیپنوتیزم

تحقیقات نشان داده است که هیپنوتیزم فقط با تلقینات مناسب ایجاد شده و هیچ ارتباطی با هیچ نیروئی ندارد. هیچ چیزی جز تلقین در هیپنوتیزم نقش ندارد، البته تلقین هم کم اثر نیست، بخصوص وقتی دانش بشری در مورد قواعد تلقین و پیچیدگیهای روان را هم در نظر بگیریم.

  آیا نیروئی در القاء خلسه وجود دارد ؟

آنچه باعث ماندگاری باور به وجود نیرو شده این است که در اکثر تکنیکهای هیپنوتیزمی از کلمه نیرو استفاده می شود، اما باید توجه داشت که احساس نیرو به منزله وجود نیرو نیست. بکار بردن کلمه نیرو صرفا اثر تلقین را بهتر می کند، به عبارتی نوعی کاربرد استعاره است که بحثی مفصل درآموزش تکنیکهای هیپنوتیزمی و هیپنوتیزم درمانی است و باعث افزایش تاثیر تلقین ها می شود. استفاده از استعاره دیگری مانند : تجسم کن چند بادکنک با رنگهای زیبا و قشنگ به انگشتان و مچ دست شما بسته شده و دست شما را به سمت بالا می کشد همان اثر را دارد. به هر حال ساده ترین پاسخ به این سؤال این است که احساس وجود چیزی هیچوقت دلیل بر وجود آن نیست.

 آیا امکان تاثیر بر اشیاء با نگاه در حالت هیپنوتیزمی وجود دارد؟

خیر، این موضوع هیچ ارتباطی با هیپنوتیزم ندارد. در پاندول شورل که در آن با نگاه به پاندول می توان جهت حرکت آن را تعیین کرد ارائه تلقینات مناسب و قرار دادن نخ پاندول در دست سوژه الزامی است وگرنه هیچ اتفاقی در حرکت پاندول نمی افتد. اینکه بعضی می گویند مرتاض هندی روزی قطاری را با نگاه متوقف کرده است ممکن است صحت داشته باشد اما اثبات کننده امکان تاثیر بر اشیاء با نگاه نیست، بحث در خصوص این چنین قدرتهائی به رشته فراروانشناسی مربوط است و ارتباطی با روانشناسی و هیپنوتیزم ندارد.برای اثبات یا رد چنین ادعاهائی نیز ملاحظات خاصی در رشته فراروانشناسی باید در نظر گرفته شود که موضوع بحث ما نیست. در هر صورت آنچه پدیده های هیپنوتیزمی نام گرفته اند قابل تکرار، قابل آزمایش و قابل آموزش هستند و آنچه قابل تکرار نیست ، قابل آزمایش و آموزش به صورت معمول نیست فراروانشناسی بوده و بحثی متفاوت است. در هر صورت نه می توان با هیپنوتیزم اشیاء را با نگاه حرکت داد، نه می توان از غیب سخن گفت، نه با ارواح ارتباط برقرار کرد و اگر سوژه در این مقوله ها صحبتی بکند اعتقاد بر این است که آن سخنان بیشتر، یافته ها و تصورات و استنباط های ذهنی خود اوست که تحت هیپنوز ایجاد شده است و الزاما واقعی نیستند.

 آیا ممکن است کسی هیپنوتیزم شده و دیگر بیدار نشود؟هیپنوتیزم و بیدار نشدن

یافته های جدید نشان داده اند که هیپنوتیزم نه خواب است، نه حالتی شبیه به خواب بلکه یک نوع هشیاری است و جالب تر آنکه هنوز هیچ تغییر فیزیولوژیکی که اختصاصا برای هیپنوتیزم باشد یافت نشده است. و به همین خاطر مخصوصا در این پاسخ از بکار بردن کلمه خواب پرهیز میکنم. هیپنوتیزم یعنی تغییر دادن با کمک تلقین ، لذا اگر کسی با تلقین هیپنوتیزم شود وقتی که جریان تلقین قطع شودبه سادگی از آن حالت خلسه خارج میگردد. تاخیر در خروج از خلسه نشانه مقاومت یا بروز عوارض است که اگر کسی آموزش صحیح هیپنوتیزم درمانی را دیده باشد هرگز با چنین مشکلی مواجه نخواهد شد. ساده ترین روش مقابله با این مشکل نیز حفظ خونسردی و آرام کردن سوژه است. کافی است به او اجازه دهیم چند دقیقه ای بخوابد یا چند لحظه ای آرام در جائی بنشیند و استراحت کند، یا چند نفس آرام و عمیق بکشد، هر کدام از این ها حتما اثر تلقینات نامناسبی که توسط شخص غیرحرفه ای القا شده است را رفع می کند. آنچه اغلب منجر به این مشکل می شود اضطراب هیپنوتیزم درمانگر ناوارد، هیجان زدگی اطرافیان و ترسیدن سوژه است وگرنه در موارد عادی هرگز مشکلی پیش نمی آید.

 آیا امکان درمان MS با هیپنوتیزم وجود دارد؟

بیماری MS یکی از بیماریهای صعب العلاج سیستم عصبی است که در آن میلین سلولهای عصبی دچار مشکل می شود. این بیماری در سیر پیشرفت خود فراز و نشیبهای زیادی دارد و متاسفانه در حال حاضر درمان موفقی ندارد. هیپنوتیزم نیز نقشی در درمان MS نداشته و هیچ مرجع رسمی هیپنوتیزم درمانی را برای درمان MS توصیه ننموده است. آنچه باعث این اشتباه که هیپنوتیزم می تواند MS را درمان کند می شود آن است که در بیماریهائی چون MS ، امید به بهبودی می تواند احساس بهبودی ایجاد کند ولی متاسفانه باعث بهبودی نمی شود. لذا باید توجه داشت که هرگز درمان اصلی را زیر نظر یک متخصص اعصاب داخلی به امید چنین احساس زودگذری رها نکنیم.  از طرفی ثابت شده است که اضطراب ها و استرس ها باعث شدت گرفتن سیر بیماری میشود و از آنجا که این اضطراب ها و استرس ها را میشود با موفقیت توسط هیپنوتیزم برطرف کرد لذا میشود همراه با درمان اصلی برای رفع این اضطراب ها و استرس ها از هیپنوتیزم استفاده کرد تا پیشرفت بیماری به تاخیر بیفتد.

 آیا می توان با کمک هیپنوتیزم تناسخ را اثبات کرد؟

یکی از پدیده های جالب هیپنوتیزمی بازگشت سنی و رفتن به دوران کودکی است که می تواند در بعضی به شکل تجدید حیات سنی هم مشاهده شود. تجدید حیات سنی یعنی سوژه دوران کودکی مثلا سه سالگی خود را عینا تجربه کند، بنحوی که رفتارش، احساسش، حافظه اش و…. بچگانه شود. می توان همین تلقینات را ادامه داد به نحوی که سوژه احساس کند (و صرفا ففط یک احساس است) که در درون رحم مادر یا در قالب انسان دیگری در نسل های قبل است. نکته مهم که اغلب به آن توجه نمی شود این است که سوژه روبروی ما، همان سوژه قبلی است و فقط در حالت هیپنوتیزم با تلقینات مناسب تغییراتی را در احساس، ادراک، حافظه و… خود تجربه کرده است، او این تغییرات را احساس می کند و واقعا سه ساله نشده است، واقعا به رحم مادر برنگشته و واقعا به نسلهای قبل نرفته است. تمام این احساسات با دستکاری ما ایجاد شده، و با دستکاری ما قابل تغییر است. پدیده رفتن به دوران کودکی از جذابیت های هیپنوتیزم حکایت می کند و کاربرد های درمانی خاصی دارد . تناسخ یعنی عقیده به این که ما قبل از آنکه در جسم فعلی زندگی کنیم، قبلا به شکلی زندگی می کرده ایم، این عقیده چه صحیح و چه غلط، امکان اثبات یا رد آن با هیپنوتیزم وجود ندارد.

 چه کسانی مجاز به استفاده از هیپنوتیزم در درمان هستند؟

هیپنوتیزم روشی است که در مواردی خاص و محدود نظیر تحقیقات و درمان کاربرد دارد، لذا بجز در تحقیقات فقط کسانی می توانند از هیپنوتیزم در درمان استفاده کنند که مچوز درمان داشته باشند، چه مچوز قانونی که قانون تعیین می کند و مراجع ذیصلاح بر آن نظارت دارند و چه مچوز علمی، مچوز علمی یعنی کتب علمی و مجلات مرجع و دانشگاهی کاربرد این روش را در مورد بیماری خاصی و توسط شاغلین رشته خاصی تائید کرده باشد. در حال حاضر هیپنوتیزم از درمان های طب حاشیه جدا شده و به عنوان روش رواندرمانی در کتب مرجع روانپزشکی نظیر کتاب روانپزشکی کاپلان و سادوک آمده است. امروزه پزشکان، دندانپزشکان، ماماها، پرستاران و روانشناسان در حیطه شغلی و علمی خود به استفاده از هیپنوتیزم مجاز هستند. به عبارتی کسانی مجاز به استفاده از هیپنوتیزم در درمان هستند که مجاز به درمان درآن بیماری بدون هیپنوتیزم نیز باشند، مگر آنکه به صورت تیمی و زیر نظر درمانگر اصلی و به عنوان دستیار فعالیت نمایند. با این توصیف استفاده از هیپنوتیزم در درمان در اینگونه تیمها احتیاج به مجوز اختصاصی ندارد، اگر پزشک، دندانپزشک ، ماما ، پرستار یا روانشناس هستید یعنی مجوز کار در این رشته ها را دارید می توانید از هیپنوتیرم نیز مشابه سایر روشهای درمانی استفاده کنید. به طور کلی، اقدام به درمان با هیپنوتیزم فقط در صلاحیت کسانی است که مجوز درمان در رشته خود را دارند و تسلط بر فنون هیپنوتیزم به خودی خود مجوزی برای درمان نمی باشد .

 دوره های آموزشی هیپنوتیزم چگونه است؟

قبلا دوره های آموزشی هیپنوتیزم فقط مخصوص پزشکان و دندانپزشکان بود ولی الان دوره های آموزشی هیپنوتیزم ویژه  پزشکان، دندانپزشکان، ماماها، پرستاران و روانشناسان در کلیه گرایشها می باشد. بهر حال اگر شما جزء گروه پزشکی و درمانی نیستید بهتر است در صورت علاقه به یادگیری ، تنها به فراگیری خودهیپنوتیزم اکتفا کنید و از مداخله در درمان دیگران بپرهیزید این مداخلات غیر حرفه ای مسئولیت های وجدانی و اخلاقی و قانونی در پی دارد. و این بعلت پیچیدگی روان آدمی است که معمولا از دید افراد غیر حرفه ای پنهان است و آنرا ساده می پندارند. بطور مثال شاید ندانید که گاهی درمان یک علامت بطور غیرحرفه ای و ساده انگارانه ، مثل درمان سیگار کشیدن میتواند فشارهای روانی غیر قابل جبرانی به آن فرد وارد کند .  و این تنها کادر درمانی است که در مواجهه با مراجعه کننده و گرفتن شرح حال دقیق با او  تشخیص میدهد که اساسا این درمان را انجام بدهد یا خیر و آیا در پشت این علامت تعارضات روانی دیگری پنهان است یا خیر ؟و در صورت وجود،  آن تعارضات  چگونه درمان شوند. اگر جزء کادر درمانی نیستید اکیدا به شما توصیه میکنم از اندیشه هیپنوتیزم کردن دیگران بپرهیزید و در این دام نیفتید ، این کار مثل وسوسه رانندگی کردن بدون داشتن گواهینامه است . همچنانکه به شما توصیه میکنم خود را بدست کسانیکه مدارک معتبر گروه پزشکی و مدارک معتبر آموزش های لازم هیپنوتیزم درمانی را ندارند نسپارید. طول این دوره ها بر حسب رشته های مختلف و نیازهای آموزشی آنها متفاوت است. اما یک دوره متعارف برای گروه های درمانی که قبلا چند سال آموزشهای مربوط به رشته خود را فرا گرفته اند دوره ای ۵ تا ۶ ماهه است که اغلب سر فصلهای زیر را کم و بیش دارا است:

  هیپنوتیزم چیست ؟

تاریخچه و کاربردهای آن

انواع هیپنوتیزم

باورهای نادرست در مورد هیپنوتیزم

ـ اصول و قواعد تلقین و تاثیرات جسمانی تلقین

ـ تلقینهای بیداری

ـ تکنیکهای ساده و پیچیده هیپنوتیزمی

ـ تکنیکهای عمیق سازی و پدیده های هیپنوتیزمی

ـ عوارض و روشهای کنترل آن

ـ مقاومت و روشهای رفع آن

ـ استعدادهیپنوتیزم پذیری و روشهای افزایش آن

ـ رویکردهای مختلف در درمان با هیپنوتیزم

ـ خود هیپنوتیزم و هیپنوتیزم گروهی

البته این سر فصل ها بسته به ترکیب شرکت کنندگان ، سرعت آنها در یادگیری تکنیکها و حل تمرینها و… متفاوت است. در این دوره ها تاکید اصلی بر آموزش تکنیکهای هیپنوتیزمی و موارد کاربرد صحیح آنها است و درمان چاقی ، زایمان بدون درد ، اضطراب، اضطراب امتحان ، بی خوابی، کمبود اعتماد به نفس ، خود بی ارزش پنداری، وسواس ، میگرن، تصحیح نگرش به وقایع آسیب زا، درمان استرس های پس از حادثه و فاجعه ، آسم ، سندرم روده تحریک پذیر و بسیاری از بیماریهای روان تنی نیز تشریح می گردد.

مطالب  مرتبط :

تعریف هیپنوتیزم

تاریخچه هیپنوتیزم

فوائد هیپنوتیزم

انواع هیپنوتیزم

هیپنوتیزم علمی را بیشتر بشناسیم

کلیدهای اصلی موفقیت هیپنوتیزم

هیپنوتیزم بیدار چگونه است

زندگی خوب با هیپنوتیزم بیدار

ارتباط ریلکسیشن و هیپنوتیزم

همسو نگری با بیمار

باورهای نادرست

آموزش فن خود هیپنوتیزم

تعریف ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه

پرسشهای متداول در مورد هیپنوتیزم

شرایط لازم جهت انجام هیپنوتیزم

آمادگی جهت آموزش خود هیپنوتیزم

 دکتر حریری ، پزشک ، هیپنوتراپیست ( هیپنوتیزم درمان گر )  و عضو انجمن علمی بین المللی هیپنوتیزم بالینی ایران

42 دیدگاه ها

 1. Mahan گفت:

  سلام من مشکل عزت نفس پایین دارم و خیلی وقت ها که نمیتونم با هم سن و سال هام ارتباط درست بگیرم و باهاشون بگو و بخند داشته باشم و آنها هم به سمت من نمیاین و با من حرف نمی‌زنن احساس کم ارزشی میکنم آیا این مشکل من با هیپنوتیزم درمان میشود

  • سلام ماهان جان.
   باید اول شما را ببینم و ابعاد مشکل شما را بررسی کنم تا تشخیص قطعی بشود
   اما در کل بنظر میرسد با حدود ۸ جلسه درمان میشوید برای وقت گرفتن به موبایل ۰۹۱۲۳۹۸۹۵۸۷ پیامک بزنید نام و نام خانوادگی و مشکل خود را به طور مختصر ارسال کنید تا راهنمایی بشوید.
   موفق باشید

 2. بهاره گفت:

  آیا هیپنوتیزم در درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک موثر است؟

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام بهاره جان.
   با کمال تاسف خیر هیپنوتیزم روی این موضوع اثر ندارد. کاش روشی وجود داشت که همه بیماریها را رفع میکرد. شما با مراجعه به متخصص زنان و زایمان و دارو درمانی باید مشکل خود را رفع بفرمایید.
   پاینده باشید.

 3. farhan گفت:

  سلام خدمت جناب داکتر ..
  من مشکل افسرده گی دارم وافسرده گی کبیری ایا از طریق هیپنوتیز معالجه میشم؟؟ .. فرهان از افغانستان

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام فرهان عزیز
   بله افسردگی ها با روش هیپنوتراپی یا هیپنوتیزم درمانی با روش من نیاز به ۱۰ تا ۱۲ جلسه درمان است. سلامت و سرافراز باشید.

 4. غزال گفت:

  با سلام
  خواهشمندم جواب بنده رابدهید
  مادرمن ۲سال است که دیگر قادر نیست به طور عادی راه برود و کارهایش را انجام دهد
  میترسم از این بدتر شود چون راه نرفتن باعث شده وزنش بیشتر شود و دچار افسردگی و تیک عصبی و ببخشید مشکل روده ای هم شده که از نظر پزشکان متخصص بیماری ندارن و همه بالاتفاق نظر بر مشکل روحی داده اند و حتی راه رفتن و قدم برداشتن داره یادش میره
  لطفا جواب بنده بدهید که آیا درمان میشه و طی چند جلسه
  سپاسگزارم

 5. ساحل گفت:

  سلام آقای دکتر.وقتتون بخیر.من چند روز پیش خود هیپنوتیزمی انجام دادم در حالت خوابیده ،بعد وسطاش احساس میکردم دارم به سرعت از جام تکون میخورم و به سرعت دارم رو زمین میچرخم .بعدش کم کم ، کم شد تا تموم شد.به نظرتون علتش چی بود؟ممنون

 6. دلاور گفت:

  سلام آقای دکتر
  من پسورد هارد اکسترنالم را فراموش کرده ام که برایم بسیارمهم هستش واین پسورد قابل شکستن نمیباشد آیا باروش هیپنوتیزم میتوانم آن را به یاد بیاورم

 7. بتول گفت:

  سلام.اقای دکتر.مشکل من اینه ک طبق یه فکرمزاحم ک گفتم حواس و فکر پیشت نییت. دیگه بسطش دادم تا اینکه الان حواسم به همه چیز هست.یه اجبار بهم میگه به این تصویر حواست باشه به این شی حواست باسه به کسی نگاه میکنم حواسم به پشتشه یا کنارش. رومو از چیزی بر میگردونم باز حواسم بهش هست.ازکنارچشم هرچی ببینم حواسم هست بهشون. تلوزیون میبینم حواسم به کنارشه.میگم کاش کور بودم. بعد اضطراب بسیار بالا دارم. خوابم خوب نیست. بعد فکر کردنم و تصویری ک تو ذهنم میاد رو اجبار میشم ک تو فضایی تصورکنم ک حالمو بد میکنه یا مجبورمیشم اون تصویر ک دارم بهش فکرمیکنم رو خط خطی کنم. حالا راهکار شما هیپنوتیزم هست یا ن. تو رو قران جوابمو بده زندگیم مختل شده

 8. بتول توان گفت:

  اقای دکتر سلام. گفتم مشکلمو بگم اگه به حیطه کاری شما ربط داشت بعدمراجعه کنم. من ازکودکی اضطراب وحشتناک و اعتمادبنفس بسیارپایین داشتم تا الان.من موقع درس خوندن یه فکرمیومد واسم ک تمرکزمو بهم بریزه ک نزاره درس بخونم. اونم این بود ک تو فکرت مثلا فلان جاست. حالا بعد از چندسال این فکرمزاحمم به شکل دیگه درومده ک به هرتصویری ک ببینم چ انسان چه اشیا رومو ک ازشون برگردونم بهم میگه اینو یادت باشه.ازگوشه چشمم هرچی ببینم بهم میگه حواست به این باشه.به هرکس نگاه میکنم میگه حواست به صحنه پشتش باشه بعد هروقتم فکری ک میکنم ک فلان جا کجاست حس بدی بهم دست میده فضای بدی رو حس میکنم. یا بهم میگه تصویرشو حتما خط خطی کن.فکر کردنم ازاردهنده شده و دیدنم خوابم هم خوب نیس . حالا اقای دکتر توروخدا کمکم کن چکارکنم.

 9. زینب گفت:

  سلام دکتزعزیز میخواستم بدونم با هیپنوتیزم میتونم افکار بد رو از توو مغزم پاک کنم مثلا یه سری اطلاعات در مورد بیماری که منو آزار می ده

 10. زینب گفت:

  سلام دکتر عزیز آیا با هیپنوتیزم می شود یه سری افکار را از مغز پاک کرد مثله اطلاعات در مورد بیماری

  • سلام زینب خانم
   با هیپنوتیزم میتوان آزار خاطرات بد را از بین برد یا نگاه فرد را نسبت به افکار ناخوشایند تغییر داد. جهت توضیح بیشتر به سوالی که مطرح نموده اید لطفا به مطب با شماره ۰۲۱۴۴۲۹۵۵۹۶ در طول ایام هفته بجز روزهای تعطیل بین ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب (۲۰) تماس بگیرید. متشکرم

 11. میثم گفت:

  سلام جناب دکتر و تشکر از سایت مفیدتون
  جناب دکتر بنده محقق در زمینه هوش مصنوعی هستم،سوالم این هست که آیا همه اطلاعاتی که از شخص هیپنوتیزم شونده دریافت میشود زمانی که هیپنوتیزم شده صحیح است یا می تواند غلط یا از توهمات شخص باشد؟؟ سپاس از یاریتان

 12. مسعود گفت:

  سلام جناب دکتر حریری.
  حدود۱۵ سال است که با خود هیپنوتیزم آشنا هستم و با استفاده از کتاب مرحوم کابوک(هیپنوتیزم و چار)، یادگیری مختصری را دارا هستم. چندتا سوال رو خدمت شما طرح میکنم از صبر و حوصله شما در پاسخگویی صمیمانه سپاسگذارم.
  ۱) هیپنوتیزم را بلدم. ولی شنیده ام که برای پیشرفت باید کسی که خود در این زمینه استاد باشد، طرف را (شرطی) کند که بتواند به مراحل بالاتر برود. آیا اینچنین هست؟ شما چنین کاری را انجام میدهید؟ واقعا برای ورود به مراحل بالاتر هیپنوتیزم شرطی شدن لازم است؟ چند جلسه برای این کار لازم است؟
  ۲) از طریق خودهیپنوتیزم، آیا می توان قدرت یادگیری و محفوظات را بیشتر کرد؟ تا چه میزان امکان دارد؟ در جایی خواندم که قدرت هیپنوتیزم در حدی است که می توان حافظه افراد را به حدی افزایش داد که با یک بار خواندن مطلبی آنرا برای همیشه به خاطر بسپارند. آیا واقعا اینچنین مطلبی ممکن است؟
  در پناه حق تندرست و پایدار باشید دکتر عزیز.

 13. سارا گفت:

  سلام جناب دکتر.. وقتتون به خیر..
  من ۶ ماه پیش بعد از زایمانم دچار فلج بلز شدم. چون فرزند اولم هست خیلی درگیر هستم و فرصتی برای انجام تمرینات نداشتم.. همچنان فیزیوتراپی انجام میدم.. به گفته دکترم الآن تمام عضلاتم خداروشکر برگشته ولی هنوز عضلات لبهام ضعیف هستن. آیا هیپنوتراپی کمکی به درمان من میکنه؟ چه مدت طول میکشه؟

 14. سیدرضا گفت:

  با سلام استاد عزیز . میخواستم بدونم که من اگه خودم رو هیپنوتیزم کنم به شکل صحیح و با تلقینات مناسب آیا خطراتی مثل فراموشی، سردرد ، تیک های عصبی ، اختلالات بدنی ، ضرر زدن به بدن خودم در اون وجود داره ؟؟؟ آیا خود هیپنوتیزم که توسط خود شخص انجام میشه کلا ضرر یا خطری داره ؟؟ مثل گیجی یا یک حالت سردرگمی برای فرد ؟؟؟ من شنیدم میگن اگه خودت رو هیپنوتیزم کنی احتمال داره سیستم عصبی بدنت از کار بیافته و اینا ؟؟؟آیا ممکنه؟؟؟؟

  لطفا جواب بدید خیلی به جوابتون نیاز دارم .. با آرزوی سعادت و موفقیت روزافزون برای شما

 15. امیر احدیت گفت:

  سلام خسته نباشید و ممنون از وب سایت خوبتون

  من خودم پزشک هستم و در زمینه MMT فعالیت می کنم می خواستم از طریق هیپنوتیزم مراجعین خود را درمان کنم ولی متاسفانه توانای حضور در تهران را ندارم جلسات اموزشی شما بصورت دی وی دی برای خرید موجود هست؟

  ممنون اگر وجود نداره چه کتاب یا دی وی دی را پیشنهاد می کند؟

  • سلام امیر جان همکار محترم.
   شاید خوانندگان سایت بدانند که MMT درمان نگهدارنده اعتیاد با جایگزین کردن متادون است و مراجعین شما این قشر هستند . تجربه شخصی من این است که با هیپنوتیزم اینکار را نکنید بخاطر شخصیت ناپایداری که اغلب مراجعین شما دارند و نیز مشکلاتی که بعلت غیرقابل پیش بینی بودن نسبی اهداف آنها از مراجعه به شماممکن است پیش آید! شادکام باشید.

 16. مصطفی گفت:

  درود و عرض شاد باش می خاهم بدانم میشود از شما وقت قبلی رزو کرد
  اگه امکان داره لطف کنید شماره تلفن ….ادرس شهر و مطب…..

 17. لیلا گفت:

  سلام جناب دکتر حریری

  ایا درمان ناشی از هیپنوزدرمانی مادامالعمر است؟
  ایا تغییرات حاصله صرفا علامت درمانی هست و کوتاه مدت یا درمان قطعی بدون بازگشت علائم؟
  ایا محدودیت سنی برای دریافت درمان وجود دارد؟
  برای درمان فردی که تروماهای زیادی در طول زندگی داشته و از اظطراب شدید و دردهای سایکوسوماتیک رنج میبرد و طبق طبقه بندی متد ISTDP بیمار شکننده یا fragile تعریف میشود و حدودا ۵۰ سال دارد حدودا چند جلسه درمانی و به چه فواصلی لازم است؟

  با تشکر از وقتی که در اختیارم میگذارید
  لیلا

  • سلام لیلا جان.
   سبک کاری منحصر به فرد من این است که در طی درمان برای اینکه اثرات درمانی مداوم باشد به مراجعانم خودهیپنوتیزم را هم آموزش میدهم تا اینکه اثرات درمانی پایدار بماند. و تا زمانی که فرد دستوراتی را که به او داده ام ، مهارتهایی را که به او یاد داده ام بکار ببرد اثار درمانی پابرجاست . با توجه به مطالبی که نوشته اید ، بنظرم ۱۲ جلسه نیاز دارند اما خودم باید ایشان را ببینم و بررسی کنم. موفق باشید.

 18. مریم گفت:

  ایا فرد هیپنوتیزم کننده قادره از گذشته ی فرد هیپنوتیزم شونده با خبربشه؟بدون اینکه فرد بخواهد؟ممکنه از دوستی باجنس مخالف باخبر بشه؟عجله دارم لطف کنین زود جواب بدین

 19. maryam گفت:

  سلام من یک انگشتر قیمتی را گم کرده ام (البته در خانه ).می خواستم ببینم آیا با هیپنوتیزم قادر به پیدا کردن آن (می خواهم بدانم آخرین بار آن را کجا گذاشته ام ؟)هستم .
  ممنون میشم اگر پاسخ هید

 20. ماندانا گفت:

  سلام خیلی ممنون از توضیحات و راهنمائیهای شما می خواستم بدونم شما به شهر های دیگه هم سفر میکنین یا در شهرهای دیگه نماینده دارین که باهاشون تماس گرفته بشه من اهل تبریز هستم

 21. رضا گفت:

  سلام
  برای اینکه ریلیکسیشن سریع صورت بگیره باید چکارکنم؟

 22. leila گفت:

  سلام ایا هیپنوتیزم به تنهایی قادر به درمان اظطراب شدید هست؟یا باید در کنارش روانکاو یا روانپزشک هم بریم ؟اگه میشه جواب رو برام ای میل هم کنید ممنون از وقتی که میذارین.

 23. اکرم پیشوا گفت:

  با سلام خدمت شما

  من ۳۲ ساله هستم و در یکی از شهرستانهای استان مرکزی زندگی میکنم تصورات من از هیپنوتیزم به گونه ای بود که الان خجالت میکشم بیان کنم با توضیحاتی که در سایت شما خواندم خیلی دیدم متفاوت شد با آن تصوری که قبلاً داشتم . شما باعث شدید که بهتر بتوانم هیپنوتیزم را بشناسم و انشاالله در آینده نزدیک از آن استفاده کنم از دیگر مطالب سایت شما نیز استفاده خواهم کرد اگر حمل بر چیزی نشود احساس میکنم شما خیلی مهربان هستید که پاسخ افراد را اینگونه با حوصله و متعهدانه می گوئید باز هم از شما سپاسگزارم .

  • سلام سرکار خانم پیشوا .
   ابتدا از شما و همه کسانی که در این ده روز پاسخ آنها به تاخیر افتاده عذرخواهی میکنم و از الطاف شما سپاسگزارم . اگر این سایت بتواند باعث شود شما با نگرش بهتری به سمت این روش درمانی بروید و از این امکان هم برای بهتر زیستن استفاده کنید میشود گفت که تلاش من به ثمر رسیده است و از این بابت خشنود میشوم. موفق باشید.

 24. شایان گفت:

  جناب دکتر حریری

  چقدر مطالب را به زبان ساده و شیوا بیان داشته اید و از خواندن آنها واقعاً لذت بسیار بردم . ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.