درمان استرس با هیپنوتیزم
۱۳۹۱-۱۰-۲۵
خوشبختی
۱۳۹۱-۱۰-۲۵
Show all

آرامش مغز با هیپنوتیزم

آرامش مغزبا هیپنوتیزمآرامش مغز با هیپنوتیزم ، هیپنوتیزم بیدار - دکتر حریری

تحریکات مداوم، سلول های مغز را خسته می کند و موجب تنش مغز می شود. کارهای فکری و هجوم افکار مزاحم، مغز را دائم در حالت تحریک نگه می دارد و اجازه استراحت به سلول های مغز نمی دهد.  تحریکات مداوم مغز موجب افزایش ضربان های الکتریکی مغز شده و افزایش تحریکات مغز موجب افزایش تحریکات عصبی می شود و سیستم بدن را که شامل دستگاه اعصاب و غدد مترشحه است را مختل می کند.  برای  آرامش مغز باید تحریکات یا ضربان های الکتریکی را کاهش داد تا به حالت مهار یا آرامش برسد؛ و به وسیله کاهش تحریکات، ارائه تحریکات یکنواخت، افزایش تمرکز فکر  ، عمل شرطی کردن، و شناخت ساعت بیولوژیک می توان این امر را تحقق بخشید .  اگر قسمتی از مغز را مهار کنیم در نتیجه فعالیت حرکتی عضلات مربوطه کاهش پیدا می کند وبه تبع آن  عضلات کرخت و شل می شود و بالعکس، اگر مانع فعالیت حرکتی عضلات شویم و انقباض آنها را کاهش دهیم، قسمت مربوط به  مغز مهار می شود.

روند مهار تدریجی است که توسط سه مرکز در مغز و با تولید چهار هورمون انجام می گیرد و مهار هر قسمت مغز، ارتباط عصبی- عضلانی همان قسمت را به علت کاهش تحریکات عصبی با مغز قطع می کند. در نتیجه حرکات عضلات مربوطه کند و در نهایت کرخت و بی حس و ریلکس می شوند. قسمت مرکزی مغز آخرین محلی است که مهار می شود. این قسمت معمولاً به عنوان یک بخش بیدار به صورت سلول های نگهبان عمل می کند و با کوچکترین تحریک به صورت شرطی، یا در مواقع خطر، قسمت های دیگر مغز را نیز از حالت مهار خارج و شخص را بیدار می کند.

 آرامش مغز طی  پنج مرحله انجام می شود  که چهار مرحله آن مسئول ریلکس به نام حالت  آرام یا کند ، و یک مرحله مسئول رویا به نام خواب سریع است. در حالت  آرام ، مرحله به مرحله ضربان های الکتریکی کاهش پیدا می کند به طوری که در مرحله چهارم به یک ضربه در ثانیه می رسد و حالت ریلکس عمیق ایجاد می شود.

 حالت مرحله چهارم علاوه بر اینکه یک ریلکس عمیق ایجاد می کند باعث ترمیم ضایعات سلولی به صورت اتوماتیک در کل بدن می گردد و اثرات اعجاز آمیز درمانی نیز در این مرحله صورت می پذیرد .

 هر دوره یا سیکل خواب حدوداً ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه است که ساعت بیولوژیک این دوره ها را تنظیم می کند. بنابراین برای یک خواب خوب و رضایت بخش، همزمان با اعلام زمان خواب از طرف ساعت بیولوژیک که با علائم کرختی و شل شدن و سنگینی و کندی حرکات مشخص می شود، باید بخوابیم و با تنظیم ساعت بیولوژیک با چند دوره خواب کامل بیدار شویم.

 با شناخت مکانیسم “ریلکس درمانی” و یا روش ” هیپنوتیزم بیدار “  و تولید امواج مغزی در طول درمان  می توانیم به شکل مصنوعی با کرخت و بی حس کردن و سنگینی عضلات خود، تا مرحله چهارم یعنی حالت آرام و کند  پیش برویم و از یک خواب مصنوعی خوب برای کسب آرامش استفاده کنیم.

کلینیک  ” هیپنوتیزم بیدار ”  با ارائه یک برنامه منظم، و سپس القاء تلقینات تخصصی عضلات شخص را با روش های ریلکس محور مدت زمانی شل و کرخت نگه میدارند  و در اثر مهار و ریلکس و القاء تلقینات تخصصی  ،  بیمار بهبودی و شفای خود را به دست می آورد.

آرامش مغزی  علاوه بر ایجاد آرامش جسمانی ، با ترمیم سلول های آسیب دیده در جریان بیماری ها، موجب درمان می شود . برای کسب آرامش باید با مکانیسم فن خود هیپنوتیزم آشنا شوید و با رعایت روش های آن ، خود را معالجه و در بهبود وضعیت خود تغییرات موثر و مفید ایجاد نمائید .

تصویر سازی ذهنی آرام بخش  آرامش مغز ، هیپنوتیزم بیدار - دکتر حریری

 ۱-  کنش و رفتار هر شخص اثر مستقیم از تصورات و تخیلات الگوهای ذهنی دارند  که حالات روحی، شخصیت و حساسیت هر فرد را در بر می گیرد.

۲-  الگوهای ذهنی ناهماهنگ شخص از خود نسبت به محیط می تواند حالات روحی او را دچار اختلال و شخص را حساس و شکننده کند و در اثر استرس های پی در پی شخص را  دچار تنش و بیماری های روان – تنی نماید.

۳-  یک تصور عمیق از الگوی ذهنی مناسب می تواند یک شخصیت برتر را با اعتماد به نفس و تسلط وبا روحی مقاوم ، در اعماق وجودمان شکل دهد.. همواره شخص با یک دید برتر می تواند بر امور تسلط داشته و با اعتماد به نفس موجب آرامش روانی خویش گردد.

۴-  الگوهای ذهنی ایجاد شده در ذهن، بستگی به موقعیت اجتماعی و دگرگونی های محیطی و حتی وضع ظاهری و در نهایت تفسیر ما از زندگی دارد و خلق این الگوهای ذهنی در ارائه تنش و آرامش مؤثر هستند.

۵-  درد و درمان بستگی به امید و دید مثبت و منفی شخص دارد زیرا در دید منفی و ناامیدانه، حالات درد و بیماری ما تصوارت رنجوری بدن ملکه ذهن می شود و در دید مثبت شفا و سلامت و تندرستی ملکه ذهن می گردد.

۶-  قوی ترین قوه ”مخیله” است زیرا ۲۴ ساعته و بدون وقفه حتی بدون حضور محرک کار می کند و اثرات عمیقی در نگرش و تفکر و حالات روحی ما دارد. ملکه ذهن مثبت یا منفی به اعماق درون نفوذ می کند و در آن صورت خواسته یا ناخواسته اعمال بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.

۷-  برای ورود الگوهای ذهنی به اعماق درون، باید در حالات خلسه و از خود بی خود شدن قرار گرفت و هر چقدر عمر خلسه بیشتر باشد الگوهای ذهنی شدید در اعماق درون حکاکی می شود.

۸-  ارسال الگوهای ذهنی شدید در اعماق درون به دو صورت امکان پذیر است :

الف) طبیعی : مانند عشق، ایمان، ترس، دعاهای شبانه ، …

 ب) مصنوعی : فیکس چشمها، بی حسی عضلات، بی حرکتی بدن و ریلکس شدن ….

 برای کسب آرامش روح بعد از ریلکس تن، باید به تخیلات و امیدها و آرزوها و خاطرات شیرین پرداخت تا روح به حالت شوق و رضایت کامل برسد . تصور امکان مذهبی مانند زیارتگاه ها و اماکن مقدس  و نیز تصور طبیعت دوست داشتنی به روح آرامش عمیق تری می دهند. در تصورات و تخیلات دسترسی به غیرممکن ها روح را ارضا می کند و یک شخصیت برتر در بازسازی و تکامل روحی می شود و در نهایت موجب تقویت و آرامش روحی می گردد.

 ”تصورات” می تواند یکی از قوی ترین اثرات آرامش را داشته باشد زیرا می توان در هر موقعیتی این تکنیک را به کار گرفت…

تمرین جهت تصویر سازی ذهنی  

برای آشنایی با پایه و اساس فن تصویر سازی ذهنی ، تمرین زیر را انجام بدهید:

نخست به چیزی که مورد علاقه یا آرزوی شماست دقیقاٌ فکر کنید . برای این تمرین، چیزی ساده را در نظر بگیرید که تصور حضور آن برایتان آسان باشد. این خواسته می تواند بهبود یکی از جنبه های زندگیتان ، پیش آمدن یک رویداد، دیدن خود در موقعیتی دلخواه یا یک شیئ  باشد.

در جای آرامی که کسی مزاحتمان نشود، دراز بکشید یا راحت بنشینید. به بدن خود استراحت مطلق بدهید، از نوک انگشتان پا شروع کنید تا به فرق سر برسید، یعنی تصور کنید که به یکایک عضلات بدن خود – از نوک پا تا فرق سر، یکی یکی   آرامش و استراحت کامل می دهید. بگذارید همه ی فشارها و تنشها از جسمتان بیرون بیاید. آهسته در دل خود، از ده تا یک بشمارید؛ و احساس کنید که پس از شمردن هر شماره، راحتتر و  آرامتر می شوید و در آسایشی عمیقتر فرو می روید.

وقتی که استراحت عمیق را احساس کردید، خواسته خود را دقیقا به شکل دلخواهتان تصور کنید. و همه جزئیات و هر چه که آن را برایتان واقعی تر می سازد مجسم کنید.

می توانید زمانی نسبتا کوتاه یا حتی چند دقیقه را صرف این تجسم کنید. بکوشید در این هنگام شاد باشید. این تمرین باید تجربه ای سرشار از شادی و تفریح باشد؛ مانند خیالبافی کودکی که  درباره ی هدیه ای که دوست دارد و آنرا  دریافت می کند.

اکنون در حالی که تصویر را همچنان در ذهن دارید، عبارات تاکیدی بسیار مثبت خود را (به صدای بلند یا خاموش دردل) خطاب به خود تکرار کنید. در پایان تصویر سازی ذهنی را با جمله ای تاکیدی درباره خود خاتمه دهید.

اگر دچار تردید یا افکار متناقض شدید، در برابرشان مقاومت نکنید و نکوشید که از آنها بپرهیزید. این کار موجب قدرت آن ها می شود. تنها کارتان این باشد که به ادای جملات مثبت و تصاویر خود بازگردید؛ اما تنها زمانی به این فرآیند ادامه دهید که آن را مفرح و جالب توجه می یابید. مدت تصویر سازی ذهنی  می تواند پنج دقیقه یا نیم ساعت باشد. هر روز یا اگر می توانید ، حتی بیشتر این عمل را تکرارش کنید.

همان طور که می بینید، تصویر سازی ذهنی نسبتا ساده است اما فوایدش در آرامش روح بسیار .

مطالب مرتبط

تاریخچه هیپنوتیزم

انواع هیپنوتیزم

هیپنوتیزم بیدار چگونه است

ارتباط ریلکسیشن و هیپنوتیزم

 همسو نگری با بیمار

 باورهای نادرست در باره هیپنوتیزم

آموزش فن  خود هیپنوتیزم

 تعریف ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه

پرسشهای متداول در مورد هیپنوتیزم  

 شرایط لازم جهت انجام هیپنوتیزم

آمادگی جهت آموزش خود هیپنوتیزم

دکتر حریری ، پزشک ، هیپنوتراپیست و عضو انجمن علمی بین المللی هیپنوتیزم ایران

3 دیدگاه ها

  1. عمران. گفت:

    خیلی خوب بود ممنون.

  2. میثم سیاه منصوری گفت:

    سایتتون عالیی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.