هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی، هیپنوتراپی، آموزش خود هیپنوتیزم، هیپنوتیزم بیدار دکتر حریری
پانیک نبود
۱۳۹۷-۰۸-۲۳
هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی، هیپنوتراپی، آموزش خود هیپنوتیزم، هیپنوتیزم بیدار دکتر حریری
افسردگی نه، اضطراب پنهان
۱۳۹۷-۰۸-۲۳
Show all

زنده یا مرده با هیپنوتیزم

هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی، هیپنوتراپی، آموزش خود هیپنوتیزم، هیپنوتیزم بیدار دکتر حریری

زنده یا مرده با هیپنوتیزمهیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی، هیپنوتراپی، خود هیپنوتیزم، دکتر حریری هیپنوتیزم بیدار

نامه الکترونیکی از عزیزی  رسید که بدلیل اهمیت آن عینا منتشر میکنم :

با سلام    زنده یا مرده با هیپنوتیزم
ایا اگر کسی هیپنوتیزم شود میتواند از زنده یا مرده بودن فردی دیگر در کشوری دیگر مطلع شد .
برادرم به کشور دیگری رفته و ماههاست از او بی خبریم . از مراجع قانونی هم اقدام کردیم نتیجه ای حاصل نشد .
فرد ناشناسی به ما خبر غیر موثق داده که برادرم مرده است و ما نگران و مرددیم .
حالا ایا اگر خودم یا فردی که برادرم را نمیشناسد به نیابت از ما هیپنوتیزم شود ایا میتواند از زنده بودن یا نبودن او و احوالات او خبردار شود و ردی از او به ما بدهد ؟ زنده یا مرده با هیپنوتیزم
فردی به ما معرفی شده که ادعا میکند به صورت ذاتی قدرت هیپنوتیزم کردن را دارد وتجربه درمان افراد و احضار روح را هم دارد و میتواند ردی از برادرم پیدا کند ایا درست میگوید؟ البته این فرد در شهر خود شناس میباشد.  زنده یا مرده با هیپنوتیزم
ایا ممکن است فردی که اموزش ندیده به طور ذاتی این نیرو را داشته باشد ؟
خواهش میکنم جوابمان را بدهید واقعا مستاصل هستیم .  زنده یا مرده با هیپنوتیزم
با تشکر

زنده یا مرده با هیپنوتیزم

در پاسخ به این دوست عزیز باید بگویم :  زنده یا مرده با هیپنوتیزم

سلام دوست گرامی و عزیز
بسیار متاثر شدم از مشکلی که برایتان ایجاد شده است و بیشتر از آن رفتار برخی افراد شیاد که در کمین افراد گرفتار قرار دارند.

با تعریف علمی که از هیپنوتیزم داریم با روش ذکر شده ” اگر خودم یا فردی که برادرم را نمیشناسد به نیابت از ما هیپنوتیزم شود ایا میتواند از زنده بودن یا نبودن او و احوالات او خبردار شود و ردی از او به ما بدهد ؟ ” باید بگویم که با هیپنوتیزم امکان پذیر نیست .

حالتهای مغر در حالت هیپنوتیزم و غیر هیپنوتیزم

طبق تعریف هیپنوتیزم، هیپنوتیزم یک پدیده نرمال مغزی است. مهم ترین اشکالی که الان در جامعه وجود دارد و موجب سوء تفاهم مــی شــود ایـن اسـت کـه آیـا هیپنـوتیزم یـک پـدیـده ماورای طبیعی، غیرعادی و فراحسی است یا یک پدیده طبیعی است؟

باید گفت هیپنوتیزم یک پدیده طبیعی و یک state مغزی است. بیداری معمولی یک حالت مـغـزی اسـت.

کـسـی کـه بـیـدار اسـت مـی بـیـند، مـی‌شـنـود و بـه مـحـیـط واکـنش نشان می دهد. خواب طبیعی نیز یک حالت دیگر مغزی است که در آن کلیه فعالیت های درونی اندام های بدن به صورت طبیعی صورت می گیرد. اما مغز در یـک حالت stand by قرار دارد.

مغز فردی که خوابیده نسبت به محیط واکنش خاص از همان نوعی که فرد بیدار است نشان نمی دهد. مثلا فـردی کـه خـوابـیده واکنشی نسبت به صحبت هایی که اطرافیانش می کنند نشان نمی دهد.

هر حسی که از بیرون می آید باید از آستانه ای بالاتر باشد تا فرد خوابیده بتواند به آن واکنش نشان دهد. اگر فرد خوابیده را آرام صدا کنند بیدار نمی شود اما اگر با صدای بلند خطاب شود چون از آستانه خوابیدن بالاتر است، واکنش نشان می دهد و بیدار می شود.

در حـالـت خواب مغز فعالیت رویایی دارد. مغز اتفاقات طول روز را آنالیز می کند و در قالب رویا نمود پیدا می کند. اما فرد خوابیده نمی تواند تـصـمـیـم بـگـیـرد و اقـدام مـشخصی انجام دهد. خواب هم یک وضعیت نرمال مغزی است.

برخلاف خواب و بیداری که وضعیت های نرمال مغزی هستند، وضعیت های غیرطبیعی نـیـز وجـود دارنـد مـانـنـد بـیـهـوشـی. در بیهوشی توسط داروهایی فعالیت قست هایی از مغز را مهار می کنند به گونه ای که بیداری معمولی و متداول از بین برود.

شخص علی الظاهر خواب است اما فرد خوابیده را می توان با تحریک های دردنـاک بـیدار کرد درحالی که فرد بیهوش در مقـابـل شـدیـدتـریـن دردهـای جـراحـی واکنشـی نـدارد چـرا کـه مغز سیگنالی دریافت نمی‌کند. در این حالت مغز shutdown ‌است.

حالت غیرطبیعی دیگر مغز delirium ‌است که در اصطلاح به آن سرسام می گویند. در این حالت فرد کارهایی می کند و حرف هایی می زند که مغز آن را ثبت نمی کند. معمولا این کارها نسنجیده و بی رویه است. مثلا بیمار در بیمارستان سرم را از دست خود خارج می‌کند. پرخاشگری می کند و… اگر فردای آن روز از بیمار سؤال کنند کوچک ترین خاطره ای از این اتفاقات ندارد.

هیپنوتیزم چیست؟

اما هیپنوتیزم هیچ یک از این موارد نیست. بلکه وضعیت جداگانه ای است. فرد هیپنوز شده تقریبا شبیه فرد خوابیده است ولی خواب نیست بدن او ریلکس و چشمانش بسته است.

البته در همه موارد هیپنوز کلینیکال هم این گونه نیست که فرد چشمانش بسته باشد. هیپنوز در حالت بیداری هم وجود دارد که به آن Alert Hypnosis گفته می شود.

بر اساس کتاب اصلی روانپزشکی (کاپلان و سادوک) هیپنوتیزم یک روش درمانی است که با تغییر حالت هوشیاری و استفاده از سه مؤلفه تمرکز (جذبه)، انفکاک و تلقین‌پذیری مخاطب را در شرایطی قرار می‌دهد که می‌توان فرآیند درمان هیپنوتیزمی را در مورد او بکار گرفت.

در این حالت خاص هوشیاری، جملات درمانگر (تلقینات) در ذهن تحت آگاه و ناخودآگاه سوژه نفوذ کرده و در اعماق ذهن وی ثبت می شود. همین ویژگی، باعث تأثیر شگرف و پایداری درمان هیپنوتیزمی (هیپنوتراپی) می گردد.

هیپنوتیزم نمایشی

هیپنوتیزم به تنهایی درمان نیست بلکه تلقینات تخصصی که پزشک به بیمار می دهد بیمار را به سوی بهبودی سوق می دهد. در کنار درمان های هیپنوتیزمی افرادی هستند که پزشک نیستند اما به طریقی از تکنیک های هیپنوتیزمی برای سرگرمی استفاده میکنند که به آن هیپنوتیزم نمایشی می گویند.

اخیراً هیپنوتیزم نمایشی دربرخی از شهرها رواج یافته است . هیپنوتیزم نمایشی مضرات بسیار برای فرد دارد . یکی ازاصلیترین مسائل مرتبط با این مبحث، سوءاستفاده افراد بی صلاحیت از هیپنوتیزم برای نمایش و یا درمان است.

مسلما” ایجاد تحولات شدید و سریع عاطفی مانند گریاندن و خنداندن می تواند فشارهای عصبی برای سوژه ایجاد کند. همچنین ایجاد کاتالپسی ناگهانی (انقباض و سفت شدن عضو یا تمامی بدن) و تحمیل فشارهای جسمی حین کاتالپسی می تواند باعث بروز آسیب جسمی در افراد شود.

باید به خاطر داشت که اگر چه شخص در هیپنوز قادر به انجام این حرکات نمایشی است ولی این بدان معنی نیست که امکان آسیب رسیدن به اعضا و جوارح وی وجود ندارد.

هیپنوتیزم در راستای درمان

بعلاوه، فردی که در زمینه درمان بیماریها صلاحیت نداشته باشد نباید هیپنوتیزم را در راستای درمان به کار برد، چه بسا سوژه حین هیپنوتیزم دچار هیجان شده و عدم تسلط هیپنوتیزور به امر درمان باعث ترس یا ناراحتی های دیگر در سوژه شود.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران تنها افرادی صلاحیت استفاده ی درمانی از هیپنوتیزم را دارند که صلاحیت درمان آن اختلال را بدون استفاده از هیپنوتیزم داشته باشند.

هیپنوتیزم آثار متعددی دارد و در هر فردی باید روشن شود که چه آثاری مطلوب و خواستنی است و از چه آثاری باید اجتناب کرد. هر انسانی محدودیت های خاص خود را دارد و به وسیله ی هیپنوتیزم نمی توان فراتر از این محدودیت ها رفت.

موفق و سلامت باشید.

مسیر درمان

هیپنوتیزم و رفع پرخاشگری پدرام

اختلال خواب اعظم خانم

دكتر محمد جواد حریری
دكتر محمد جواد حریری
با سلام افتخار دارم با عنوان سایت هیپنوتیزم بیدار در خدمت شما هموطنان عزیز و گرانقدر باشم. من دکتر محمد جواد حریری متولد شیراز دیماه سال 1340 هستم. در سال 1358 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رشته پزشکی عمومی پذیرفته وپس از انقلاب فرهنگی مشغول به تحصیل شدم و در سال 1369 نائل به کسب درجه دکترای طب از دانشگاه مذکور گردیدم دوران طرح خارج از مرکز را در شهرستانهای مختلف با کسب تجربیات بسیار سپری کردم . در طول دوران تحصیل و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در مراکز و بیمارستانهای بسیاری واقع در شیراز و تهران و غالب اوقات در بخش اورژانس نسبت به مداوای بیماران همت گماردم ، در همین دوران با مطالعات آزاد که در زمینه روانشناسی و هیپنوتیزم داشتم به فن هیپنوتیزم علاقه وافری پیدا نمودم و در نهایت پس از مطالعات بسیار در سال 1375 با گذراندن دوره های تخصصی انجمن علمی بین المللی هیپنوتیزم بالینی ایران به عضویت آن انجمن درآمدم و همواره سعی در بروز رسانی اطلاعاتم در زمینه فوق الذکر را داشته ام. از آن سال تاکنون علاوه بر فعالیتهای پزشکی به بررسی و درمان بیماران نسبت به رفع اضطراب ، تقویت حافظه ، افزایش اعتماد بنفس ، اختلالات خواب ، درمان بیماریهای روان تنی ، لکنت زبان و..... با روشهای "ریلکس محور" همت گمارده و همواره کوشیده ام تا با فعالیتهای خود دوستداران و مراجعین خود را راضی نگه دارم و تلاشم بر این بوده که مانند یک دوست واقعی آنچه را که اندوخته ام برای بالا بردن سطح آگاهی و بینش مردم عزیز دراختیارشان قرار دهم و بنظرم در این باب موفق هم بوده ام . اکنون نیز با جمع بندی آن تجربیات و مشاهده آثار و برکات روشهای ریلکس محور، به تبیین روشهایی میپردازم که با حفظ اصول ، کاربردی نیز هستند، و بدینسان "هیپنوتیزم بیدار " متولد شده و پا به منصه ظهور گذاشته است. امیدوارم در سایه لطف و عنایت خداوند متعال و نظرات و راهنمائی های ارزشمند شما بزرگواران بتوانم هر چه بهتر و کاملتر پاسخگوی شما عزیزان باشم . و من الله التوفیق . دکتر محمد جواد حریری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.