مسیر درمان

مسیر درمان مسیر درمان، هیپنوتیزم ، هیپنوتیزم درمانی، خود هیپنوتیزم، هیپنوتراپی، هیپنوتیزم درمانی، دکتر حریری هیپنوتیزم بیدار

مواجهه با بیماری های مختلف در زندگی اغلب چالش بر انگیز است و برای فرد احساس نارضایتی ، سر درگمی استرس و اضطراب را به همراه دارد . گاه در مواجهه با مسائل فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و تحصیلی نیاز به راهنمائی و مشورت با افراد متخصص را احساس می کنیم . در این زمینه دریافت کمک تخصصی کنترل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد و فرد را به خود رهبری می رساند .

در این صفحه لینکهایی را می بینید که هر کدام مسیر درمان هیپنوتیزمی و جریان بهبودی مراجعه کننده ای را نشان میدهند که از جهتی برجسته و متفاوت هستند یعنی یا اینکه کیس مشکل و پیچده ای بوده است که مثلا سالها شخص در گیر آن بوده و یا با روشهای مختلف درمان نشده است که طبیعتا تعداد جلسات لازم برای این افراد زیادتر از حد معمول است. یا اینکه اصلا تشخیص بیماری پنهان مانده و با روشهای من به تشخیص رسیده ام و درمان شده اند که باز هم امکان دارد به جهت تشخیص و درمان قدری تعداد جلسات بیشتر شده است و یا اینکه مشکل خیلی آزار دهنده بوده و زندگی شخص را از جهاتی و یا کلا فلج نموده است. مراجعه کنندگان زیاد دیگری هم هستند که هرکدام ماجرای متفاوتی دارند. بعضی از آنها را بتدریج می نویسم و برایتان نشر میدهم.

پانیک نبود

افسردگی نه، اضطراب پنهان

نجات از معلولیت با هیپنوتیزم

جریان آقای ب

ترک سیگار با هیپنوتیزم

اختلال خواب اعظم خانم

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

فاجعه تصادف

خاطره ای که فراموش نمی شد

هیپنوتیزم و رفع پرخاشگری پدرام