اراده و راههای تقویت اراده ، هیپنوتیزم بیدار - دکتر حریر
سخنان مدیر سایت
۱۳۹۱-۱۰-۱۳
فواید هیپنوتیزم
۱۳۹۱-۱۰-۱۳
Show all

سرفصلهای پیشرفت تحصیلی

سرفصلهای پیشرفت تحصیلیهیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی، آموزش خود هیپنوتیزم، انجمن هیپنوتیزم بالینی، هیپنوتیزم بیدار - دکتر حریری

پیشرفت تحصیلی اجزائی دارد که با شناخت آنها و آموزش و بکارگیری راهکار مناسب برای هر کدام از آنها میتوان باعث پیشرفت تحصیلی یا پیشگیری از افت تحصیلی و یا توقف روند افت تحصیلی شد. در سرفصلهای پیشرفت تحصیلی گروه هدف و مخاطبین من شخص دانش آموز و دانشجو بعنوان یک واحد مستقل و تاثیرگذار است.

توجه به این نکته مهم است که حوادث، مشکلات و بیماریهای ناگهانی و درگیریهای درون خانواده که روی دانش آموز تاثیر می گذارند و همچنین اختلالات جسمانی طول کشیده (مزمن) بعلت شایع نبودن، لازم است بصورت انفرادی مورد بررسی قرار گیرند لیکن  عمده مسائلی که باعث افت تحصیلی می شوند و درمانهای هیپنوتیزمی میتوانند در بهبود آن موثر باشند شامل موارد زیر است:

    اختلالات خواب

    فقدان علاقه و انگیزه کافی برای تحصیل، یا از دست دادن علاقه و انگیزه به هر علتی

    فقدان قدرت تمرکز کافی، یا از دست دادن آن به هر علتی

    مشکلات حافظه

    فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس

    وجود اضطراب و نگرانی های بیمورد بخصوص اضطراب حین امتحان

 

    1- راهکارهای هیپنوتیزمی برای رفع اختلالات خواب:

چه دانش آموز از ابتدا برنامه زمان بندی مناسبی برای خواب و بیداری خود نداشته، چه الان مشکل اختلال خواب پیدا کرده باشد باید به وی آموزشهای زیر داده شود:

الف-آموزش اعتقاد به لزوم وجود برنامه ریزی قابل قبول، قابل انجام و واقعیت محور برای ساعات خواب و بیداری

ب – شناخت نقش برنامه های تلویزیون آخر شب و آموزش تعیین درجه شدت علاقه به آنها

ج – آموزش نقش مصرف غذاهای سنگین در وعده شامگاهی و زمان صرف آن

د – آموزش نقش مصرف چای و قهوه و مایعات در ساعات عصر و شب

هـ- آموزش نقش فعالیت بدنی کافی در روز

و – آموزش نقش خواب های نیمروزی

ز – شناخت نقش محیط خانواده در بیداری دیرهنگام دانش آموزان و آموزش مدیریت صحیح اینگونه موارد (آموزش مدیریت این موارد ابتکاری است و در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم امکان پذیر نیست)

 ح – آموزش تکنیک برای تمرین عملی هیپنوتیزم در منزل، برای‌خوابیدن به بهترین و عمیقترین شکل (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار موفقیت آمیز نیست)

    2- راهکارهای هیپنوتیزمی برای ایجاد علاقه و انگیزه کافی برای تحصیل:

الف-شناخت فید بک های منفی اتوماتیک در منزل و همسالان و همسایگان و آموزش مدیریت آنها

ب – شناخت نقش سرکوفتها ی تحقیر آمیز خانواده و آموزش مدیریت آنها

ج – بررسی وجود مقایسه نابجای دانش آموز با دیگران و مدیریت صحیح اینگونه موارد

د – کمال گرائی خانواده و مدیریت صحیح اینگونه موارد

هـ- شناخت و رفع کمال گرائی در دانش آموز (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد)

و – شناخت ورفع وجود تفکر همه یا هیچ در دانش آموز (در حالت عادی و بدون استفاده از   هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد)

ز – سبک سنگین کردن مزایای تحصیل و تحصیلات دانشگاهی و معایب ترک تحصیل و آینده نگری

ح – تمرین کاربردی هیپنوتیزم و تلقینات مثبت برای ایجاد علاقه و انگیزه به درس و مدرسه

ط – تمرین عملی ایجاد تصویرذهنی از آینده درس خواندن و درس نخواندن (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

 ی – خوشایند کردن نگرش به درس خواندن مثل یک نوع بازی کردن، مثل معما حل کردن  تحت تلقین. (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد یا امکان پذیر نیست)

ک – خوشایند کردن نگرش به ریاضی مثل حل کردن یک معمای پلیسی تحت تلقین (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد یا امکان پذیر نیست)

ل – آموزش نقش دوستان ناباب

    3- راهکارهای هیپنوتیزمی برای رفع علل عدم تمرکز:

الف-آموزش بررسی درونی موقع درس خواندن که آیا زمان مطالعه فقط به فکر درس خواندن است یا در حال بازیگوشی یا خیال پردازی، همچنین موقع تفریح آیا فقط و کاملاٌ تفریح میکند تا انرژی بگیرد برای خواندن درس یا حین تفریح عذاب وجدان دارد و اضطراب دارد که درس نخوانده است.

ب – آموزش عملی رهایی از فکرکردن به برنامه تلویزیون، اتفاقات مدرسه، بازیگوشی، موبایل و پیامک و دیگران موقع درس خواندن در حین هیپنوتیزم

ج – آموزش شرطی شدن انتخابی به محل مخصوص مطالعه و کم کردن تاثیر محرکات خارجی

د – تنظیم شرایط محیطی و درونی قبل از مطالعه

هـ- آموزش عملی تمرین تمرکز با هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم

    4- راهکارهای هیپنوتیزمی برای تقویت حافظه:

الف-توصیه به یادداشت برداری صحیح

ب – آموزش راهکارهای خلاقانه برای بیاد سپردن مطالب (مثل ارتباط دادن مطالب به هم)

ج – توصیه به فهمیدن مطالب فهمیدنی (نه فقط حفظ کردن)

د – شناخت خوراکی های مفید برای تقویت حافظه

هـ- شناخت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

و – آموزش خود تشویقی (فیدبک مثبت به خود) (جایزه به خود)

ز – شناخت تکرارهای برنامه ریزی شده

ح – آموزش عملی تکنیکهای شرطی سازی در حین هیپنوتیزم برای رفع اضطراب، تمرین تنفس عمیق و سایر تمرینات (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

ط – تلقینات مستقیم در حین هیپنوتیزم و در حین تکنیک PMR  برای تقویت حافظه (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

    5- راهکارهای هیپنوتیزمی برای تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس:

الف-شناخت معایب و محاسن خود

ب – پذیرش خود، معایب و محاسن خود

ج – شناخت مهارتها و آموخته های خود

د – ارائه یک مجموعه شناختی شامل: هیچکس کامل نیست؛ هر کمبودی که تو داری دیگری هم دارد، یکی کمتر یکی بیشتر؛ اعتماد به نفس با خود بزرگ بینی و تکبر فرق دارد؛ اعتماد به نفس نباید از آموخته ها و توانایی ها و مهارتها بیشتر باشد؛ ارزشمندی  روح خدائی که در شما به ودیعه گذاشته شده؛ کافی بودن ارزشمندی جوهره انسانی به تنهایی‌علیرغم وجود عیوب حادث شده و امکان رفع عیوب (اصالت نداشتن عیوب)؛ آموزش نقش و قدرت تلقین؛ شناخت تلقین های منفی روزانه؛ آشنائی با ساخت تلقینات مثبت؛ توضیح افکار اتوماتیک؛ شناخت تلقینات منفی اتوماتیک؛ شناخت باورها و اعتقادهای منفی

هـ- تلقینات مستقیم تحت هیپنوتیزم: مثل تلقینات امیل کوئه (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

و – گذر از سر کوفتها و مقایسه های نابجای دوران کودکی تحت هیپنوتیزم (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

    6- راهکارهای هیپنوتیزمی برای رفع کاهش اضطراب و اضطراب امتحان:

الف-آشنایی با اضطراب یادگیری شده

ب – ایجاد آمادگی کافی برای امتحان (درس را بخوبی خوانده باشد انتظار معجزه نداشته باشد) (شناخت و تصحیح باورهای غلط)

ج – اجرای تکنیکهای افزایش اعتماد به نفس در حین هیپنوتیزم (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

د – شناخت و رفع مفهوم کمال گرائی

هـ- شناخت و حذف باور و خطای شناختی همه یا هیچ

و – شناخت  فشار خانواده و مکانیسم  آن و ایجاد نگرش جدید به آن

ز – ارائه تلقینات مستقیم در حین هیپنوتیزم برای کنترل اضطراب (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

ح – تلقینات مستقیم در حین هیپنوتیزم برای افزایش اعتماد به نفس (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

ط – آموزش و تمرین راهکارهای عملی تنفس عمیق، شل  کردن عضلات ارادی، تلقین به خود

ی – آموزش تکنیک شرطی کردن برای کنترل اضطراب (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

ک – آموزش تکنیک انفکاک ذهنی از شرایط اضطراب زا (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

ل – بررسی گذشته ها تحت هیپنوتیزم با تکنیک پسرفت سنی و آموزش تکمیل جدول زمان و موقعیت و درجه اضطراب و شرایط ایجاد اضطراب در آن زمان و کارهای انجام شده و احساساتی که پیدا شده و نتایجی که به بار آورده (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد)

م – تمرینات عملی و تلقینات مثبت و مستقیم حین هیپنوتیزم (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

دکتر محمد جواد حریری، پزشک،هیپنوتراپیست ( هیپنوتیزم درمان گر ) عضو انجمن جهانی هیپنوتیزم

دكتر محمد جواد حریری
دكتر محمد جواد حریری
با سلام افتخار دارم با عنوان سایت هیپنوتیزم بیدار در خدمت شما هموطنان عزیز و گرانقدر باشم. من دکتر محمد جواد حریری متولد شیراز دیماه سال 1340 هستم. در سال 1358 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رشته پزشکی عمومی پذیرفته وپس از انقلاب فرهنگی مشغول به تحصیل شدم و در سال 1369 نائل به کسب درجه دکترای طب از دانشگاه مذکور گردیدم دوران طرح خارج از مرکز را در شهرستانهای مختلف با کسب تجربیات بسیار سپری کردم . در طول دوران تحصیل و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در مراکز و بیمارستانهای بسیاری واقع در شیراز و تهران و غالب اوقات در بخش اورژانس نسبت به مداوای بیماران همت گماردم ، در همین دوران با مطالعات آزاد که در زمینه روانشناسی و هیپنوتیزم داشتم به فن هیپنوتیزم علاقه وافری پیدا نمودم و در نهایت پس از مطالعات بسیار در سال 1375 با گذراندن دوره های تخصصی انجمن علمی بین المللی هیپنوتیزم بالینی ایران به عضویت آن انجمن درآمدم و همواره سعی در بروز رسانی اطلاعاتم در زمینه فوق الذکر را داشته ام. از آن سال تاکنون علاوه بر فعالیتهای پزشکی به بررسی و درمان بیماران نسبت به رفع اضطراب ، تقویت حافظه ، افزایش اعتماد بنفس ، اختلالات خواب ، درمان بیماریهای روان تنی ، لکنت زبان و..... با روشهای "ریلکس محور" همت گمارده و همواره کوشیده ام تا با فعالیتهای خود دوستداران و مراجعین خود را راضی نگه دارم و تلاشم بر این بوده که مانند یک دوست واقعی آنچه را که اندوخته ام برای بالا بردن سطح آگاهی و بینش مردم عزیز دراختیارشان قرار دهم و بنظرم در این باب موفق هم بوده ام . اکنون نیز با جمع بندی آن تجربیات و مشاهده آثار و برکات روشهای ریلکس محور، به تبیین روشهایی میپردازم که با حفظ اصول ، کاربردی نیز هستند، و بدینسان "هیپنوتیزم بیدار " متولد شده و پا به منصه ظهور گذاشته است. امیدوارم در سایه لطف و عنایت خداوند متعال و نظرات و راهنمائی های ارزشمند شما بزرگواران بتوانم هر چه بهتر و کاملتر پاسخگوی شما عزیزان باشم . و من الله التوفیق . دکتر محمد جواد حریری

1 دیدگاه

  1. جعفر رجبی گفت:

    سلام خسته نباشید ایا با هیپنوتیزم شدن حافظه وتمرکز ارتقا چشمگیری پیدا میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.