اراده و راههای تقویت اراده ، هیپنوتیزم بیدار - دکتر حریر
سخنان مدیر سایت
۱۳۹۱-۱۰-۱۳
فواید هیپنوتیزم
۱۳۹۱-۱۰-۱۳
Show all

سرفصلهای پیشرفت تحصیلی

سرفصلهای پیشرفت تحصیلیهیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی، آموزش خود هیپنوتیزم، انجمن هیپنوتیزم بالینی، هیپنوتیزم بیدار - دکتر حریری

پیشرفت تحصیلی اجزائی دارد که با شناخت آنها و آموزش و بکارگیری راهکار مناسب برای هر کدام از آنها میتوان باعث پیشرفت تحصیلی یا پیشگیری از افت تحصیلی و یا توقف روند افت تحصیلی شد. در سرفصلهای پیشرفت تحصیلی گروه هدف و مخاطبین من شخص دانش آموز و دانشجو بعنوان یک واحد مستقل و تاثیرگذار است.

توجه به این نکته مهم است که حوادث، مشکلات و بیماریهای ناگهانی و درگیریهای درون خانواده که روی دانش آموز تاثیر می گذارند و همچنین اختلالات جسمانی طول کشیده (مزمن) بعلت شایع نبودن، لازم است بصورت انفرادی مورد بررسی قرار گیرند لیکن  عمده مسائلی که باعث افت تحصیلی می شوند و درمانهای هیپنوتیزمی میتوانند در بهبود آن موثر باشند شامل موارد زیر است:

    اختلالات خواب

    فقدان علاقه و انگیزه کافی برای تحصیل، یا از دست دادن علاقه و انگیزه به هر علتی

    فقدان قدرت تمرکز کافی، یا از دست دادن آن به هر علتی

    مشکلات حافظه

    فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس

    وجود اضطراب و نگرانی های بیمورد بخصوص اضطراب حین امتحان

 

    1- راهکارهای هیپنوتیزمی برای رفع اختلالات خواب:

چه دانش آموز از ابتدا برنامه زمان بندی مناسبی برای خواب و بیداری خود نداشته، چه الان مشکل اختلال خواب پیدا کرده باشد باید به وی آموزشهای زیر داده شود:

الف-آموزش اعتقاد به لزوم وجود برنامه ریزی قابل قبول، قابل انجام و واقعیت محور برای ساعات خواب و بیداری

ب – شناخت نقش برنامه های تلویزیون آخر شب و آموزش تعیین درجه شدت علاقه به آنها

ج – آموزش نقش مصرف غذاهای سنگین در وعده شامگاهی و زمان صرف آن

د – آموزش نقش مصرف چای و قهوه و مایعات در ساعات عصر و شب

هـ- آموزش نقش فعالیت بدنی کافی در روز

و – آموزش نقش خواب های نیمروزی

ز – شناخت نقش محیط خانواده در بیداری دیرهنگام دانش آموزان و آموزش مدیریت صحیح اینگونه موارد (آموزش مدیریت این موارد ابتکاری است و در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم امکان پذیر نیست)

 ح – آموزش تکنیک برای تمرین عملی هیپنوتیزم در منزل، برای‌خوابیدن به بهترین و عمیقترین شکل (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار موفقیت آمیز نیست)

    2- راهکارهای هیپنوتیزمی برای ایجاد علاقه و انگیزه کافی برای تحصیل:

الف-شناخت فید بک های منفی اتوماتیک در منزل و همسالان و همسایگان و آموزش مدیریت آنها

ب – شناخت نقش سرکوفتها ی تحقیر آمیز خانواده و آموزش مدیریت آنها

ج – بررسی وجود مقایسه نابجای دانش آموز با دیگران و مدیریت صحیح اینگونه موارد

د – کمال گرائی خانواده و مدیریت صحیح اینگونه موارد

هـ- شناخت و رفع کمال گرائی در دانش آموز (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد)

و – شناخت ورفع وجود تفکر همه یا هیچ در دانش آموز (در حالت عادی و بدون استفاده از   هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد)

ز – سبک سنگین کردن مزایای تحصیل و تحصیلات دانشگاهی و معایب ترک تحصیل و آینده نگری

ح – تمرین کاربردی هیپنوتیزم و تلقینات مثبت برای ایجاد علاقه و انگیزه به درس و مدرسه

ط – تمرین عملی ایجاد تصویرذهنی از آینده درس خواندن و درس نخواندن (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

 ی – خوشایند کردن نگرش به درس خواندن مثل یک نوع بازی کردن، مثل معما حل کردن  تحت تلقین. (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد یا امکان پذیر نیست)

ک – خوشایند کردن نگرش به ریاضی مثل حل کردن یک معمای پلیسی تحت تلقین (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد یا امکان پذیر نیست)

ل – آموزش نقش دوستان ناباب

    3- راهکارهای هیپنوتیزمی برای رفع علل عدم تمرکز:

الف-آموزش بررسی درونی موقع درس خواندن که آیا زمان مطالعه فقط به فکر درس خواندن است یا در حال بازیگوشی یا خیال پردازی، همچنین موقع تفریح آیا فقط و کاملاٌ تفریح میکند تا انرژی بگیرد برای خواندن درس یا حین تفریح عذاب وجدان دارد و اضطراب دارد که درس نخوانده است.

ب – آموزش عملی رهایی از فکرکردن به برنامه تلویزیون، اتفاقات مدرسه، بازیگوشی، موبایل و پیامک و دیگران موقع درس خواندن در حین هیپنوتیزم

ج – آموزش شرطی شدن انتخابی به محل مخصوص مطالعه و کم کردن تاثیر محرکات خارجی

د – تنظیم شرایط محیطی و درونی قبل از مطالعه

هـ- آموزش عملی تمرین تمرکز با هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم

    4- راهکارهای هیپنوتیزمی برای تقویت حافظه:

الف-توصیه به یادداشت برداری صحیح

ب – آموزش راهکارهای خلاقانه برای بیاد سپردن مطالب (مثل ارتباط دادن مطالب به هم)

ج – توصیه به فهمیدن مطالب فهمیدنی (نه فقط حفظ کردن)

د – شناخت خوراکی های مفید برای تقویت حافظه

هـ- شناخت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

و – آموزش خود تشویقی (فیدبک مثبت به خود) (جایزه به خود)

ز – شناخت تکرارهای برنامه ریزی شده

ح – آموزش عملی تکنیکهای شرطی سازی در حین هیپنوتیزم برای رفع اضطراب، تمرین تنفس عمیق و سایر تمرینات (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

ط – تلقینات مستقیم در حین هیپنوتیزم و در حین تکنیک PMR  برای تقویت حافظه (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

    5- راهکارهای هیپنوتیزمی برای تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس:

الف-شناخت معایب و محاسن خود

ب – پذیرش خود، معایب و محاسن خود

ج – شناخت مهارتها و آموخته های خود

د – ارائه یک مجموعه شناختی شامل: هیچکس کامل نیست؛ هر کمبودی که تو داری دیگری هم دارد، یکی کمتر یکی بیشتر؛ اعتماد به نفس با خود بزرگ بینی و تکبر فرق دارد؛ اعتماد به نفس نباید از آموخته ها و توانایی ها و مهارتها بیشتر باشد؛ ارزشمندی  روح خدائی که در شما به ودیعه گذاشته شده؛ کافی بودن ارزشمندی جوهره انسانی به تنهایی‌علیرغم وجود عیوب حادث شده و امکان رفع عیوب (اصالت نداشتن عیوب)؛ آموزش نقش و قدرت تلقین؛ شناخت تلقین های منفی روزانه؛ آشنائی با ساخت تلقینات مثبت؛ توضیح افکار اتوماتیک؛ شناخت تلقینات منفی اتوماتیک؛ شناخت باورها و اعتقادهای منفی

هـ- تلقینات مستقیم تحت هیپنوتیزم: مثل تلقینات امیل کوئه (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

و – گذر از سر کوفتها و مقایسه های نابجای دوران کودکی تحت هیپنوتیزم (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

    6- راهکارهای هیپنوتیزمی برای رفع کاهش اضطراب و اضطراب امتحان:

الف-آشنایی با اضطراب یادگیری شده

ب – ایجاد آمادگی کافی برای امتحان (درس را بخوبی خوانده باشد انتظار معجزه نداشته باشد) (شناخت و تصحیح باورهای غلط)

ج – اجرای تکنیکهای افزایش اعتماد به نفس در حین هیپنوتیزم (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

د – شناخت و رفع مفهوم کمال گرائی

هـ- شناخت و حذف باور و خطای شناختی همه یا هیچ

و – شناخت  فشار خانواده و مکانیسم  آن و ایجاد نگرش جدید به آن

ز – ارائه تلقینات مستقیم در حین هیپنوتیزم برای کنترل اضطراب (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

ح – تلقینات مستقیم در حین هیپنوتیزم برای افزایش اعتماد به نفس (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار بدون اثر است)

ط – آموزش و تمرین راهکارهای عملی تنفس عمیق، شل  کردن عضلات ارادی، تلقین به خود

ی – آموزش تکنیک شرطی کردن برای کنترل اضطراب (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

ک – آموزش تکنیک انفکاک ذهنی از شرایط اضطراب زا (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

ل – بررسی گذشته ها تحت هیپنوتیزم با تکنیک پسرفت سنی و آموزش تکمیل جدول زمان و موقعیت و درجه اضطراب و شرایط ایجاد اضطراب در آن زمان و کارهای انجام شده و احساساتی که پیدا شده و نتایجی که به بار آورده (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار چندین هفته طول میکشد)

م – تمرینات عملی و تلقینات مثبت و مستقیم حین هیپنوتیزم (در حالت عادی و بدون استفاده از هیپنوتیزم این کار امکان پذیر نیست)

دکتر محمد جواد حریری، پزشک،هیپنوتراپیست ( هیپنوتیزم درمان گر ) عضو انجمن جهانی هیپنوتیزم

1 دیدگاه

  1. جعفر رجبی گفت:

    سلام خسته نباشید ایا با هیپنوتیزم شدن حافظه وتمرکز ارتقا چشمگیری پیدا میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.