۱۳۹۳-۰۳-۲۱

بیماری هیستری

بیماری هیستری تغییر یا محدود شدن غیر ارادی عملکرد فیزیکی  در اثر یک تعارض  یا نیاز روان شناختی در فرد را بیماری هیستری می گویند . ( کاپلان و سادوک ، راهنمای روان پزشکی بالینی ، ترجمه علی مختاری و همکاران )  بیماری هیستری  یا اختلال تبدیلی اختلال نسبتاٌ شایع روان پزشکی است که باز تابی از تعارضات ناخودآگاه  فرد است و در عین حال که وجود یک اختلال طبی دیگر را به ذهن می آورد ، ناشی از عوامل روان شناختی است . اصطلاح هیستری بسیار مبهم است ، زیرا که پدیده های مرضی بسیار متفاوتی مانند هیستری اضطرابی […]