۱۳۹۲-۱۱-۲۴

بیماری دو قطبی چیست ؟

بیماری دوقطبی چیست ؟ ازبیماری دو قطبی با عنوان افسردگی شیدائی نام برده می‌شود. کسی که دچار اختلال دوقطبی است دچار نوسانات خلقی شدید است . این نوسانات معمولا هفته ها یا ماه ها طول میکشد و با ان چه مردم عادی در زندگی روزمره تجربه میکنند بسیارمتفاوت است.  خلق افسرده: احساس شدید افسردگی خلق شیدا: احساس شادمانی بسیار خلق مختلط: به عنوان مثال خلق افسرده همراه با بیقراری و فعالیت بیش از اندازه ناشی از شیدائی.  شیوع اختلالات دو قطبی : از هر ۱۰۰ نفر بزرگسال  یک نفر در طول زندگی خود دچار این اختلال می‌گردد. معمولا این اختلالات بعد […]