علائم هشدار دهنده بدن
۱۳۹۲-۱۲-۱۱
آیا من هیپنوتیزم می شوم ؟
۱۳۹۲-۱۲-۱۷
Show all

تلقین به خود

تلقین به خودهیپنوتیزم و تلقین به خود

اگر بتوان  تلقین کردن  را برای دیگران به کار برد آیا می توان  تلقین به خود  را برای خود اجرا کرد؟ کاربردهای  تلقین به خود و خود هیپنوتیزم را می توان به صورت زیر مرور کرد:

بسیاری از افراد وقتی خود هیپنوتیزم  را انجام می دهند، احساس می کنند  در این راه موفق نبوده اند در حالی که پس از بررسی بیش تر معلوم می گردد  آن ها قادر به ایجاد آثاری مطابق اراده ی خود همانند آثاری که در هیپنوتیزم کردن دیگران به وجود می آید نیستند. برخی  می گویند که این عمل خود هیپنوتیزم  منجر به خواب رفتن  آنها شده است. به نظر می رسد که اشکال در استفاده از مفهوم اراده است و این افراد می پندارند که تغییرات باید طبق اراده ی آن ها صورت گیرد و چون در این جا تلقین کننده و تلقین شونده یک نفر است این امر با اشکال روبه رو می شود . در عین حال در خود هیپنوتیزمی نیز تفاوت های فردی دخالت دارد و همه ی افراد قابلیت برابر ندارند.

یکی از مزایای تلقین به خود نسبت به تلقین به دیگران این است که در آن نیازی به استفاده از کلمات برای تصویر سازی ذهنی  نیست و این تصاویر مستقیم ایجاد می شود. مفهوم کلیدی در تلقین به خود این است که تلقین را ارائه کنیم و منتظر بمانیم تا به وقت و شیوه ی خود اثر کند بدون آن که کار اضافی دیگری انجام دهیم.

برای انجام  خودهیپنوتیزمی قبل از هر کاری باید برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده داشت. اگر این کار را نامنظم و هر زمان که فرصت اجازه داد انجام دهیم به احتمال زیاد با شکست رو به رو می شویم. باید درباره ی زمانی مشخص در روز که برای ما مناسب ترین زمان است تصمیم بگیریم. این زمان بهتر است زمانی باشد که نه تازه از خواب بیدار شده ایم ونه زمانی باشد که بسیار خسته هستیم و موقع خوابیدن ماست . نه آنقد رسیر باشیم و نه آنقدر گرسنه که تمرکز ما را بخود مشغول بدارد . باید  در هشیاری و بیداری مناسب قرار داشته باشیم . اگر وقتی خسته از کار روزانه به خانه برمی گردیم و آماده ی رفتن به بستر هستیم این کار را انجام دهیم تنها به خوابیدن خود کمک کرده ایم. می توان در ابتدای روز قبل از بر خاستن از بستر هر گاه فرصت کافی داشتیم این عمل را انجام دهیم و اگر جزء افرادی هستیم که شب ها به سختی به خواب می رویم  قبل از خواب زمان مناسبی برای خودهیپنوتیزمی است.

قدم بعدی رها سازی وریلکس و  شل کردن تمام عضلات بدن است که با چند تنفس عمیق آغاز می شود. هوا را چند لحظه در ریه ها نگه می داریم و سپس آهسته رها می کنیم. می توان چنین مجسم کرد که با هر عمل بازدم تنش خود را بیرون می فرستیم. این مرحله می تواند از چند لحظه تا حدود نیم ساعت طول بکشد و مرحله ی مهمی در روند خودهیپنوتیزمی است که نباید در این فرایند عجله داشته باشیم .

پس از این مرحله می توان به القای تلقینات هیپنوتیزم پرداخت، افراد تازه کار منتظر اتفاق خاصی هستند که نشان دهنده ی ورود آن ها به حالت هیپنوتیزمی است . همان طور که در زمان به خواب رفتن نمی توان لحظه ی دقیقی را که به دنیای خواب وارد می شویم بدانیم که  اگر بخواهیم منتظر این لحظه باشیم خواب از چشمان مان گرفته می شود، در ورود به حالت خود هیپنوتیزمی نیز نمی توان گفت که چه زمانی وارد آن می شویم؛ بنابراین لازم نیست منتظر زمانی خاص و اتفاقی ویژه بمانیم، تنها کار لازم رها کردن خود و سپردن خویش به روندی است که در هر حال در جریان است.

یکی از روش های ورود به مرحله ی هیپنوتیزمی و عمیق تر کردن آن شمردن است. به طور مثال می توان از عدد صد تا یک را یکی یکی شمرد و کم کرد. لزومی به شمردن با صدای بلند نیست تنها فکر کردن به آن کافی است. روش های دیگری همانند ایجاد تصاویر ذهنی مانند پایین رفتن از طبقات ساختمان به وسیله ی آسانسور هم می تواند به کار رود، به خود چنین می گوییم که با رسیدن به طبقه ی همکف وارد مرحله ی هیپنوتیزمی می شویم. پس از ورود به عمق مناسب می توان تلقینات را به خود ارائه کرد و در حقیقت با خود وارد گفت و گو می شویم. بهتر است از ضمیر « من» به جای « تو» استفاده شود . برای خاتمه دادن به کار با شمردن مرحله به مرحله، خود را به حالت هشیاری نزدیک تر می کنیم. به طور مثال می توان گفت: « یک …. من بیدار می شوم. دو… هشیاری من هر لحظه بیش تر می شود. سه…. من کاملاً بیدارم». استفاده از این روش و روش های مشابه مانع از تبدیل شدن حالت هیپنوتیزمی به خواب می شود. اگر قرار است پس از هیپنوتیزم کردن خود به خواب رویم بهتر است ابتدا از حالت هیپنوتیزمی خارج شویم و مرز واضح و روشنی بین این دو مرحله برقرار کنیم.

چه عواملی بر قابلیت فرد برای هیپنوتیزم شدن تأثیر گذار است؟

به طور کلی، افراد با هوش و دارای انگیزه ی قوی به علت توان بالا در تمرکز بهترین سوژه ها برای هیپنوتیزم شدن هستند. هیپنوتیزم پذیری در سنین ۹ تا ۱۳ سال بیش ترین قابلیت را دارد. تفاوت معنی داری میان زنان و مردان دیده نشده است. افراد عقب مانده ی ذهنی، کهنسالان، مبتلایان به روان پریشی و کودکان زیر ۶ سال که توان تمرکز کمی دارند نامزدهای خوبی برای هیپنوتیزم شدن نیستند، اما قابلیت تمرکز با آن که شرطی لازم برای هیپنوتیزم شدن است، کافی نیست و افرادی با توان تمرکز بالاگاه به دشواری هیپنوتیزم می شوند . گفتن این که افراد کم هوش قابلیت هیپنوتیزم پذیری کمی دارند انگیزه ی فرد را بالا می برد، چون همه دوست دارند جزء افراد هوش تلقی شوند. افراد موشکاف و دارای ذهنیتی علم گرایانه به علت تجزیه و تحلیل وسواس گونه ی پاسخ های خود، به تلقینات پاسخ خوبی نمی دهند. معطوف کردن توجه فرد به سمت پاسخ های حسی یا حرکتی اش موجب افزایش ظرفیت پاسخ دهی او به تلقینات می شود، به طور مثال می توان چنین گفت: « توجهت را به انگشتان پا و پایت بده. دقت کن که چگونه احساس سنگینی در کفش هایت به وجود می آید. این احساس هر لحظه بیش تر و بیش تر می شود». تقریباً همه ی افراد این احساس سنگینی را درک می کنند و این آغازی می شود تا تلقینات بعدی هیپنوتیزم گر تأثیر خود را اعمال کند. پس از مکثی کوتاه می توان چنین ادامه داد: « حالا به ساعتت که بر مچ دست چپت بسته شده توجه کن. ساعتت نیز هر لحظه سنگین تر می شود… خیلی سنگین. حالا دیگر سنگینی پاهایت را حس نمی کنی. این طور نیست؟ ( سر تکان می دهد)… الان ساعتت را حس می کنی… درسته؟ ( سر تکان می دهد)… بنابراین تو می توانی نسبت به حس های مختلفی که در بدنت وجود دارد آگاه باشی یا نباشی». همان گونه که در قبل اشاره شد هر گاه فرد حسی را پس از حس دیگر تجربه کند اعتقاد به تلقیناتی که پس از آن داده می شود، افزایش پیدا می کند.

افراد دارای شخصیت های هیجانی و نمایشی که در روابط بین فردی درصدد جلب توجه هستند پاسخ خوبی به تلقینات هیپنوتیزم گرهای صحنه می دهند. در واقع این قدرت هیپنوتیزم گر صحنه نیست که فرد را وادار به رفتارهای خارق العاده می کند که بلکه تمایل و انتظار سوژه برای روی دادن چنین رفتارهایی است که نقش تعیین کننده دارد. هیپنوتیزم گر صحنه تمایل به تأثیر گذاری بر تماشاگران به وسیله ی حرکات دست، حالت چشم ها و کلمات خود دارد؛ ارائه ی چنین نمایشی موجب می شود این حقیقت که هیپنوتیزم در نیتجه ی تخیلات و تمایلات سوژه اتفاق می افتد، پنهان شود، او در واقع از تمایل سوژه برای جلب توجه دیگران ( هیپنوتیزم گر و تماشاگران) بهره می برد.

وضعیت روحی و هیجانی بیمار گاه به عنوان مانعی برای هیپنوتیزم شدن عمل می کند. برخی به علت ترس خودآگاه یا ناخودآگاه از هیپنوتیزم قادر به تمرکز شدن نیستند. این بیماران می توانند ترس خود را به شکل خنده ی زیر لب یا با صدای بلند، تعریق و یا لرزش نشان دهند. درمانگر باید نسبت به این حالت ها حساس باشد و تا زمانی که آمادگی مناسب در بیمار به وجود نیامده است اقدام به انجام هیپنوتیزم نکند.

دکتر حریری، پزشک، هیپنوتراپیست ( هیپنوتیزم درمان گر) ، عضو انجمن جهانی هیپنوتیزم

مطلب مرتبط

 هیپنوتیزم و اثر تلقین  

دكتر محمد جواد حریری
دكتر محمد جواد حریری
با سلام افتخار دارم با عنوان سایت هیپنوتیزم بیدار در خدمت شما هموطنان عزیز و گرانقدر باشم. من دکتر محمد جواد حریری متولد شیراز دیماه سال 1340 هستم. در سال 1358 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رشته پزشکی عمومی پذیرفته وپس از انقلاب فرهنگی مشغول به تحصیل شدم و در سال 1369 نائل به کسب درجه دکترای طب از دانشگاه مذکور گردیدم دوران طرح خارج از مرکز را در شهرستانهای مختلف با کسب تجربیات بسیار سپری کردم . در طول دوران تحصیل و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در مراکز و بیمارستانهای بسیاری واقع در شیراز و تهران و غالب اوقات در بخش اورژانس نسبت به مداوای بیماران همت گماردم ، در همین دوران با مطالعات آزاد که در زمینه روانشناسی و هیپنوتیزم داشتم به فن هیپنوتیزم علاقه وافری پیدا نمودم و در نهایت پس از مطالعات بسیار در سال 1375 با گذراندن دوره های تخصصی انجمن علمی بین المللی هیپنوتیزم بالینی ایران به عضویت آن انجمن درآمدم و همواره سعی در بروز رسانی اطلاعاتم در زمینه فوق الذکر را داشته ام. از آن سال تاکنون علاوه بر فعالیتهای پزشکی به بررسی و درمان بیماران نسبت به رفع اضطراب ، تقویت حافظه ، افزایش اعتماد بنفس ، اختلالات خواب ، درمان بیماریهای روان تنی ، لکنت زبان و..... با روشهای "ریلکس محور" همت گمارده و همواره کوشیده ام تا با فعالیتهای خود دوستداران و مراجعین خود را راضی نگه دارم و تلاشم بر این بوده که مانند یک دوست واقعی آنچه را که اندوخته ام برای بالا بردن سطح آگاهی و بینش مردم عزیز دراختیارشان قرار دهم و بنظرم در این باب موفق هم بوده ام . اکنون نیز با جمع بندی آن تجربیات و مشاهده آثار و برکات روشهای ریلکس محور، به تبیین روشهایی میپردازم که با حفظ اصول ، کاربردی نیز هستند، و بدینسان "هیپنوتیزم بیدار " متولد شده و پا به منصه ظهور گذاشته است. امیدوارم در سایه لطف و عنایت خداوند متعال و نظرات و راهنمائی های ارزشمند شما بزرگواران بتوانم هر چه بهتر و کاملتر پاسخگوی شما عزیزان باشم . و من الله التوفیق . دکتر محمد جواد حریری

24 دیدگاه ها

 1. رقیه گفت:

  سلام من میخواستم آموزش هیبنوتیزم ببینم منزلم توکرج اماخیلی دوست دارم یادبگیرمیشه بگیدچطورمی تونم یادبگیرم

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام رقیه خانم
   من خود هیپنوتیزم را درطی سه جلسه ۴۵ دقیقه تا یکساعت بصورت انفرادی به افراد آموزش می دهم . جهت هماهنگی با خانم صادقی از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب بجز روزهای تعطیل با شماره ۴۴۲۷۶۳۱۱ و ۴۴۲۷۶۳۲۶ ۰۲۱ تماس بگیرید. متشکرم

 2. رضا گفت:

  سلام عرض ادب دارم اقای دکترحریری من یک سال هست دلشوره دارم واسترس افسردگی همچنین. چیکاربایدبکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 3. محمد رضا گفت:

  سلام اقای دکتر حریری.
  من یک پسر با استعداد هستم و ضریب هوشیمم از ١٣٠ بیشتره و ١٨ سال سن دارم من امسال قراره که کنکور بدم من واقعا همه چیرو خیلییی زوود یاد میگیرم فقط تنها مشکلم اینه که نمی تونم درس بخونم یا این که خیلی زوود خسته میشم انگیزیه کافی ندارم ایا میشه با هیبنوتیزم کاری کرد که من عاشقه درس خوندن بشم و ٨ ماه روزی ٨ ٩ ساعت درس بخونم؟ اگه بشه عوارضی داره یا نه؟ میتونم خودم با خود هیبنوتیزم کاری کنم که عاشقه درس خوندن شم تو این ٨ ماه باقی مونده تا کنکور؟ واقعا به کمکتون نیاز دارم لطفا جواب بدین

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام محمدرضا جان.
   برای پیشرفت تحصیلی با هیپنوتیزم تکنیکهایی دارم که افزایش انگیزه و تقویت حافظه و مرور سریع درسها جزء آن است . اگر هیپنوتیزم توسط شخصی انجام شود که پزشک یا درمانگر باشد و دوره های معتبر هیپنوتیزم را گذرانده باشد و تجربه کافی داشته باشد، ضرری ندارد. با خودهیپنوتیزم که در واقع خوددرمانی است شاید نتوانید به نتیجه برسید. موفق باشید.

 4. محمد گفت:

  سلام آقای دکتر اگر کسی خیلی از غذاها و میوه ها را دوست نداشته باشدآیا با هیپنوتیزم میتوان نظر او را عوض کرد یا نه؟
  آیا می توان او را مایل به خوردن خوراکی هایی که دوست ندارد کرد؟
  با تشکر

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام محمد جان.
   این یک مورد خاص است و با توجه به تئوریها میشود برای او درمان انجام داد . اما باید وی را ملاقات کنم تا مواضع نگرشها خواسته ها و خاطره های مرتبط با موضوع را با او به بررسی بنشینم. اگر کسی خودش مایل به درمان باشد امکان پذیر است، منظورم این است که شما سعی نکنید به زور او را بیاورید یا اینکه او را در بیخبری بگذارید و به بهانه ای دیگر به مطب بیاورید و ناگهان ببیند که جلسه برای او ترتیب داده شده است . موفق باشید.

 5. ارمین گفت:

  سلام جناب دکتر حریری..من ی نوجوانه ۱۷ سالم.من راستش ی دعوایی کردم چن ماه پیش راستش کتک ک زیاد نخوردیم ولی ب نظره خودم خوردیم.یکم اولش برام سخت بود ی حس بدی داشتم..اون ماجرا تموم شد و من همش حساس شده بودم مثلا راه میرفتم هی حواسم بود ک کی تنه میزنه کی نمیزنه و این حرفا.از قضا ی پسره هم هی چرت میگفت ولی تا الان باهاش دعوا نکردم..همشم بیرون میبینمش..خیلی وقتا هم میره تو مغزم…. کمک کنید..یا علی

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام آرمین جان.
   آرمین عزیز توجه کنید ببینید چه مو قع، از دعوا پرهیز خواهید کرد، به این رشد عقلی میرسید که بتوانید مشکلاتتان را با تعامل و خویشتنداری حل کنید و از افراد ناباب کناره گیری میکنید .
   مثل اینکه مشکلاتی بوده است و با آنها کنار آمده اید و در حال حاضر با آن مشکلی ندارید و در اولویت نیست (….اون ماجرا تموم شد – ….حساس شده بودم) اما پرخاشگری و خشم های فرو خورده هنوز هستند . درمان پرخاشگری و مشغله فکری با هیپنوتیزم حدود ۶ تا ۷ جلسه حضوری زمان می برد . موفق باشید.

   • ارمین گفت:

    دستتون درد نکنه…مثلا بعضی موقع ها ک فراموشش میکنما واقن خوش میگذره ولی ی دفعه یادم میاد عصابم خورد میشه….نمیبینمش دوس دارم بکشمش ولی میبینمش ها ی حالی دیگه بهم دست میده..انقد مشت کوبیدم به درو دیوار ها استخونام ترکیده..میترسم درگیرم شم ی مشکلی پیش بیاد

    • دكتر محمد جواد حریری گفت:

     پس اینطور که میگید شما درگیر آزار یک خاطره بد هستید و با هیپنوتیزم می توانم این آزار را برایتان از بین ببرم . قدری هم پرخاشگری دارید که آن را هم با هیپنوتیزم در همان جلسات درمان میکنم.

 6. علیرضا گفت:

  سلام ایا سیگار با هیپنوتیزم درمان میشود احتمال موفقیت چند درصد است

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   علیرضای عزیز
   بله ترک سیگار با هیپنوتیزم کاربرد دارد و درصد بالائی منجر به ترک آن می گردد . با تکنیکهای هیپنوتیزمی که بکار می برم با ۵ تا ۶ جلسه ترک سیکار با از بین بردن تعارضات ان صورت می گیرد . موفق باشید.

 7. فائزه گفت:

  سلام آقای دکتر.من چجوری میتونم به خودم تلقین کنم؟آیا این تلقین به خود تاثیری هم دارد؟ایا میتوان درمورد تخیلات خودهم عمل تلقین به خودرا انجام داد؟آیا تلقین به خود باعث تحقق تخیلات ذهنی ما میشود؟ممنون

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام فائزه عزیز.
   اینکه تلقین به خود باعث تحقق تخیلات ذهنی شود (به اصطلاح “قانون” جذب) هنوز به اثبات نرسیده است . تلقین به خود چه مثبت چه منفی یقینا تاثیر دارد در حالت آرمیدگی و یا هیجانات شدید تلقین به خود تاثیر بیشتری دارد . موفق باشید.

 8. سید عباس سیادت گفت:

  با سلام خدمت آقای دکتر حریری
  یک سئول.آیا می توان با هیپنوتیزم درمانی ترس از آمپول زدن را بر طرف نمود؟عضلات چنان سفت می شوند که در زمان تزریق وحتی سالها بعد از آن درد در ناحیه تزریق حس میشود لطفا مرا راهنمائی فرمائید.

  با تشکر

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام آقای سید عباس سیادت.
   بله فوبیای تزریق و ایجاد بی دردی در نواحی محدود از کاربردهای هیپنوتیزم است . خداوند یاورتان باد.

 9. رضا گفت:

  سلام آقای دکتر .
  من تو کارهام تنبلی میکنم خیلی زود هدفهام و برنامه هام رو فراموش میکنم . مثلا امروز خیلی جدی شروع میکنم که دیگه آدم سابق نباشم ولی تو رفتار و کارهام تغییر ایجاد کنم ولی فقط چند روز یا بعضی موقعه ها چند ساعت این تصمیم من دوام میاره .
  چطور میتونم تو تصمیم ها و کارهام جدی باشم
  آیا با هیپنوتیزم میشه این مشکل رو درست کرد .
  لطفا اگه میشه بگین که چند جلسه و به چه صورته .چون من شهرستانم باید یجوری برنامه ریزی بکنم؟

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام رضا ی عزیز.
   افزایش انگیزه هم از کاربرد های هیپنوتیزم است . باید قدری مشکلات شما موشکافی شود . باید تصمیمات و هدف هایتان طبقه بندی و اولویت گذاری شود ، گاهی آنچه در ابتدا به نظر افراد می آید و خیلی برایشان جذابیت دارد در واقع نیاز آنها نیست مثل خیلی افراد دیگر که در تحت شرایطی چیزهایی خرید می کنند که هیچگاه به آن نیاز پیدا نمی کنند ! بنظرم ۵ تا ۶ جلسه نیاز باشد. خداوند یاورتان باد.

 10. نیکووو گفت:

  با سلام وخسته نباشید می خواستم بپرسم با هیپنوتیزم میشه معتادین رو درمان کرد؟؟؟؟
  و اینه با هیپنو تیزم میشه به دانش اموزان در با لا بردن سطح نمرات و ممتاز شدنشان کمک کرد ؟؟؟ و اینکه در تبریز هم مرکزی برای هیپنوتیزم هست؟ اگه هست لطفا ادرس بدین؟؟

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام نیکوو عزیز.
   من دانش آموزان زیادی دارم که با تکنیکهایی که انجام میدهم به لطف خداوند با حدود ۶ جلسه این نوع مشکلاتشان حل میشود و در درس پیشرفت زیادی میکنند .من در زمینه اعتیاد کار نمیکنم و افرادی را هم که در این زمینه موفق عمل کنند در شهرستان ها را نمیشناسم اما از سراسر کشور بیماران به من مراجعه میکنند. خداوند یارتان باشد .

 11. sina گفت:

  salam bebakhshid man chetori mitonam hipnotizm konam

  • دكتر محمد جواد حریری گفت:

   سلام سینا جان
   هیپنوتیزم یک روش درمانی است که فقط درمانگران باید با آن دیگران را هیپنوتیزم کنند شما اول باید جرء کادر درمانی باشید . موفق باشید .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.